KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstatistikler

KÜLTÜREL FAALİYET

2003- 2016 Yılları Arasında Yurtdışında Gerçekleştirilen Sergilerin Ülkelere Göre Dağılımı

2003 – 2016 Yılları Arasında Yurtiçinde ve Yurtdışında Gerçekleştirilen Eski Eser Sergileri


RESTORASYON

Son 3 yılda Restorasyon Daire Başkanlığı görev ve sorumluluk alanında tamamlanan restorasyon çalışmaları


KURULLAR

Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html

Türkiye Geneli Sit Alanları İstatistikleri
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44973/turkiye-geneli-sit-alanlari-istatistikleri.html

İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varligi-i-.html

İllere Göre Sit Alanları İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,104410/turkiye-genelinde-derecelerine-gore-arkeolojik-sit-alan-.html

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları ve Çakışan Sit Alanları (Doğal sit ile) İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,104411/turkiye-genelinde--karma-sit-alanlari-ile-cakisan-sit-a-.html

Türkiye Genelinde Yıllara Göre Taşınmaz Kültür Varlıkları İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,104412/turkiye-genelinde-yillara-gore-tasinmaz-kultur-varlikla-.html

Türkiye Genelinde Yıllara Göre Sit Alanları İstatistiği
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,104409/turkiye-genelinde-yillara-gore-sit-alanlari-istatistigi.html

2016 Yılında Yapılan Tespit ve İrdeleme Çalışmaları
http://www.kvmgm.gov.tr/TR,44225/tespit-ve-irdeleme-faaliyetleri.html

1990-2016 Yılları Arasında Tamamlanan Koruma Amaçlı İmar Planları: (25 adet)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,111518/1990-2016-yillari-arasinda-tamamlanan-koruma-amacli-ima-.html

2017 Yılı İtibariyle Halen Devam Eden Koruma Amaçlı İmar Planları: (6 adet)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,178777/2017-yili-itibariyle-halen-devam-eden-koruma-amacli-ima-.html

2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Koruma Amaçlı İmar Planları: (12 adet)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,178778/2017-yili-yatirim-programinda-yer-alan-koruma-amacli-im-.html

2014-2016 Yılları Arası Koruma Bölge Kurulu Toplantı Sayıları
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,178780/2014-2016-yillari-arasi-koruma-bolge-kurulu-toplanti-sa-.html

2014-2016 Yılları Arası Koruma Bölge Kurulu Karar Sayıları
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,178781/2014-2016-yillari-arasi-koruma-bolge-kurulu-karar-sayil-.html

Koruma Bölge Kurullarının Faaliyetlerine İlişkin İstatistiksel Grafikler
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44304/koruma-bolge-kurullarinin-faaliyetlerine-iliskin-istati-.html

2016 Yılı İstatistiklerinin Kurullara Göre Dağılımı
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,178783/2016-yili-istatistiklerinin-kurullara-gore-dagilimi.html

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html


TEŞVİK - SPONSORLUK - TAKAS ve KAMULAŞTIRMA

Kültür Yatırımı Belgesi İle Belgelendirilen Tesisler
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,109026/kultur-yatirimi-belgesi-ile-belgelendirilen-tesisler.html

Kültür Girişimi Belgesi İle Belgelendirilen Tesisler
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,109027/kultur-girisimi-belgesi-ile-belgelendirilen-tesisler.html

Belgeli Tesislere Sağlanan Enerji Desteği Miktarları
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,109030/belgeli-tesislere-saglanan-enerji-destegi-miktarlari.html

Bakanlığımızca Belgelendirilen Sponsorluk Faaliyetleri
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,51986/bakanligimizca-belgelendirilen-sponsorluk-faaliyetleri.html

2016 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları - 2016 Yılı Takas Programları
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44753/takas-ve-kamulastirma-faaliyetleri.html

Tahsis İşlemleri
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,152661/tahsis-islemleri.html

KAZILAR
Her Yıl Ocak ayında Kazılar ile ilgili istatistiki bilgilerimiz güncellenmektedir.

2016 YILI MÜZE İSTATİSTİKLERİ
Müze Ve Örenyerleri Ziyaretçi Durumu - Eser İstatistikleri  - 2016 Yılı En Çok Ziyaret Edilen İlk 10 Müze ve Örenyenyeri Ziyaretçi İstatistiği