KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile taşınmaz kültür varlıklarımızın belirlenerek korunması, değerlendirilmesi ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

VİZYONUMUZ
Kültürel mirasımızın ülkemiz için en önemli zenginlik kaynaklarından biri olduğunu ve toplumsal kültürel kimliğimizin geliştirilmesi açısından önemini vurgulamak, yaygın ve sürdürülebilir koruma, yönetişim ve yerel sahiplilik esasları dahilinde, kültür varlıklarımıza ilişkin planlama, yönetim ve eğitim hizmetlerini etkin olarak sağlamak, ülke düzeyinde buna ilişkin kaliteyi yükseltmek ve ulusal/uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla katılımcı ve saydam ilişkiler içerisinde stratejiler oluşturmaktır.