KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyon Faaliyetleri

Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli çalışmalar, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Kültür ve Turizm Bakanlığı” başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü” başlıklı 281 inci maddesi ile, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce ülkemizde yer alan Bakanlığımıza ait veya tahsisli, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının proje ve restorasyonları, bakım ve onarımları gerçekleştirilmektedir.