KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyon Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza ait veya tahsisli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik projelendirme, tadilat, tamirat ve restorasyon işleri ile güvenlik sistemi kurulması, nem, jeneratör cihazı alımı, engelliler için ulaşılabilir düzenlemeler yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 
Ayrıca sınırları ilgili koruma bölge kurulunca onaylanan alanda tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilyaları ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce korunması gerekli doku ve sokakları sağlıklaştırma ve kentsel tasarım proje ve uygulamaları yürütülmektedir.
 
Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında aşağıda belirtilen işlere maddi ve teknik destek verilmiştir:
 
2009 yılında
• Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi ve Bayazhan Kent Müzesi Teşhir- Tanzimi          
• Zonguldak Maden Müzesi Yapımı
 
2010 yılında
• Niğde Cullaz Sokak 357 Ada 9, 24, 25 Parsellerde Bulunan 3 Adet Evin Müze Yapılmak Üzere Restorasyonu  
• Sivas Gürün Şair Hasan Hüseyin KORKMAZGİL Özel Müzesi Çevre Düzenlemesi                                          
• Tokat Niksar Eski Hükümet Konağının Kent Müzesine Dönüştürülmesine İlişkin Restorasyonu        
 
2011 yılında
• Hatay El Sanatları Müzesi Restorasyonu          
• Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi Restorasyonu         
• Hatay İli, Antakya Merkez İlçesi, Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde, (2. mıntıka 912 nolu parselde) Bulunan Tescilli Taşınmazın ‘Hatay Devleti Müzesi’ Yapılmak Üzere Restorasyonu                                                  
• İzmir Eski Tekel Hanı Restorasyonu ve Kent Müzesi ve Sosyo-Kültürel Alan olarak İşlevlendirilmesi                 
• Osmaniye Merkez Fakı Uşağı Köyünde Osmaniye Müzesi Yapımı