KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis İşlemleri

Genel Müdürlüğümüzce, kullanımlarına ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsislerinin yapılması, kullanımına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların tahsislerinin kaldırılması ve envanterlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ TAŞINMAZ ENVANTERİ*

MÜLKİYET DURUMU

ADET

Hazine

6.634

Hazine/Belediye

4

Vakıflar Genel Müdürlüğü

168

İl Özel İdaresi

129

Belediye

295

İl Tüzel Kişiliği

1

Köy Tüzel Kişiliği

12

TCDD

3

MEB

1

DSİ

4

Emekli Sandığı

1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

7

Toplam Taşınmaz Sayısı

7.259

Toplam Yüzölçümü (m2)

80.384.783,25

*01.04.2022 tarihi itibariyle