KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis İşlemleri

Genel Müdürlüğümüzce kullanımlarına ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsislerinin yapılması, kullanımına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların tahsislerinin kaldırılması, envanter işlemleri yürütülmektedir.

 

                        GENEL MÜDÜLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ TAŞINMAZ ENVANTERİ

TAHSİS ALINAN İDARE

TAŞINMAZ SAYISI

Hazine

6.318

Hazine / Belediye

3

Vakıflar Genel Müdürlüğü

167

İl Özel İdaresi

125

Belediye

277

İl Tüzel Kişiliği

1

Köy Tüzel Kişiliği

7

TCDD

3

MEB

1

Emekli Sandığı

1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3

Özel Mülkiyet

19

TEAŞ

2

DSİ

4

Toplam Taşınmaz Sayısı

6.931