KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis İşlemleri

Genel Müdürlükçe kullanımlarına ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsislerinin yapılması, kullanımına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların tahsislerinin kaldırılması, envanter işlemleri yürütülmektedir.

 

                         BAKANLIĞIMIZA TAHSİSLİ TAŞINMAZ ENVANTERİ

TAHSİS ALINAN İDARE

TAŞINMAZ SAYISI

Hazine

5.382

Hazine/belediye

3

Vakıf genel müdürlüğü

161

İl özel idaresi

110

Belediye

185

İl tüzel kişiliği

20

Köy tüzel kiş.

7

TCDD

3

MEB

1

Emekli sandığı

1

Orman ve su işleri bakanlığı

3

Özel mülkiyet

19

TEAŞ

2

Toplam taşınmaz sayısı

5.897

Toplam yüzölçümü

*08.01.2016 tarihi itibari ile

48.072.706,19 m2