KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Faaliyetleri

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinde; “ Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır.” Hükmü yer almaktadır.
 
Bu kapsamda 2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl için Bakanlıkça verilecek proje ve uygulama yardım miktarları Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunca belirlenmektedir.
 
Söz konusu Yönetmelik uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilen proje ve proje uygulama yardımlarının, ödenek miktarı ve gerçekleşme durumlarının yıllara göre dağılımı Tablo 1’de, başvuru ve yardım yapılması kararlaştırılanların sayısının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.
 
2005-2023 YILLARI ARASI TOPLAM ÖDENEKLER İLE PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARINDA ÖDENEKLERİN GERÇEKLEŞME TUTARLARI
 

YILI

ÖDENEK MİKTARI (TL)

PROJE YARDIMI GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)

UYGULAMA YARDIMI GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)

TOPLAM GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)

TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI (%)

2005

5.300.000,00

3.319.337,00

134.411,00

3.453.748,00

0,65

2006

5.303.445,00

1.749.956,00

1.556.237,00

3.306.193,00

0,62

2007

5.595.000,00

1.003.391,00

3.315.000,00

4.318.391,00

0,77

2008

8.000.000,00

2.091.175,00

3.653.981,00

5.745.156,00

0,72

2009

8.156.000,00

2.278.661,00

3.610.662,00

5.889.323,00

0,72

2010

11.914.000,00

2.880.356,00

5.116.430,67

7.996.786,67

0,67

2011

12.605.000,00

3.203.745,00

5.367.400,00

8.571.145,00

0,68

2012

13.487.000,00

2.694.672,00

7.670.000,00

10.364.672,00

0,77

2013

13.500.000,00

3.101.417,00

7.266.000,00

10.367.417,00

0,77

2014

14.310.000,00

2.243.146,00

7.925.500,00

10.168.646,00

0,71

2015

15.168.000,00 1.816.097,00 10.328.000,0012.144.097,000,80

2016

16.199.000,00 4.271.823,008.554.000,0012.825.823,00 0,79

2017

17.397.000,003.514.093,009.780.000,0013.294.093,000,76

2018

18.719.000,003.241.212,0010.750.000,0013.991.212,000,75

2019

21.770.000,003.981.737,0016.556.000,0020.537.737,000,94

2020

22.000.000,008.091.987,0012.440.000,0020.531.987,000,93

2021

 24.188.000,005.460.209,00
17.226.000,00
22.686.209,00
 0,94

2022

 27.304.000,006.246.827,00
15.529.000,00
21.775.827,00
0,80

2023

192.491.300,00
15.108.725,00
41.364.000,00
 56.472.7250,26

TOPLAM

453.406.745,00

76.298.566,00

188.142.621,67

264.441.187,67

0,58
 
 
2005-2023 YILLARI ARASINDA YAPILAN PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU İLE GERÇEKLEŞME SAYILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
 

YILI

PROJE YARDIMI

PROJE UYGULAMA YARDIMI

TOPLAM YARDIM YAPILAN TAŞINMAZ SAYISI

(PROJE+

UYGULAMA)

PROJE YARDIMI BAŞVURU SAYISI

PROJE YARDIMI

YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI

PROJE YARDIMI YAPILANLARIN SAYISI

UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU SAYISI

UYGULAMA YARDIMI

YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI

UYGULAMA YARDIMI YAPILANLARINSAYISI

2005

384

384

247

3

3

2

249

2006

1613

416

240

260

41

37

277

2007

2185

247

139

362

109

92

231

2008

1223

562

288

480

152

135

423

2009

1103

441

247

562

204

154

401

2010

972

518

329

482

282

212

541

2011

1073

552

325

512

292

227

552

2012

988

497

276

615

263

205

481

2013

824

544

302

595

312

238

540

2014

681

428

220

517

307

217

437

2015

647295
154512
259
210
364

2016

572367242440223169411

2017

503278187374204154341

2018

543256170353235172342

2019

535262175372241206381

2020

610350264295181152416

2021

688
226
190
423
95
154
329

2022

 688179156
446
95
72
228

2023

1511
378
116
611
42
35
151

TOPLAM

17323

7180

4267

8214

3599

2828

7095

 
 
 
BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA YARDIMLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER
 
AMASYA / MERZİFON
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
ARTVİN / ARHAVİ
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
ÇANKIRI / MERKEZ
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
GİRESUN / PİRAZİZ
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
KARABÜK / SAFRANBOLU
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
KASTAMONU / DADAY
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
  
 RİZE / FINDIKLI
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası 
 
 
SİNOP / BOYABAT
 
 
 
 
 
 
 
Onarım Öncesi 
 
Onarım Sonrası