KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca Belgelendirilen Sponsorluk Faaliyetleri


2008-2021 YILLARI ARASINDA BAKANLIĞIMIZCA BELGELENDİRİLEN SPONSORLUK FAALİYETLERİ SAYISI

Belge Türü

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam

Desteklemenin Uygun Bulunduğuna Dair Destek Belgesi

3

3

4

1

2

2

1

-

-

-

4

-

-

-

20

Destek Belgesi

1

3

3

3

7

22

17

8

9

5

17

14

18

22

149

Toplam

4

6

7

4

9

24

18

8

9

5

21

14

18

22

169