KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca Belgelendirilen Sponsorluk Faaliyetleri


2008-2019 YILLARI ARASINDA BAKANLIĞIMIZCA BELGELENDİRİLEN SPONSORLUK FAALİYETLERİ SAYISI

Belge Türü

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Desteklemenin Uygun Bulunduğuna Dair Destek Belgesi

3

3

4

1

2

2

1

-

-

-

4

-

20

Destek Belgesi

1

3

3

3

7

22

17

8

9

5

17

14

109

Toplam

4

6

7

4

9

24

18

8

9

5

21

14

129