KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca Belgelendirilen Sponsorluk Faaliyetleri

Bakanlığımızca Belgelendirilen Sponsorluk Faaliyetleri

Yıl

Destek Belge Sayısı

Desteklemenin Uygun Olduğuna Dair Belge Sayısı

2008

1

3

2009

3

3

2010

3

4

2011

3

1

2012

7

2

2013

22

2

2014

17

1

2015

8

-

2016

9

-

2017

5

-

2018

17

4

2019

14

-

2020

18

-

2021

25

-

2022

31

-

2023

25

-

Toplam

208

20