KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği


TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI
(2022 Yıl Sonu)

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

15.307

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

886

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

3.157

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

2.789

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

759

TOPLAM

22.898