KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları İstatistiğiTÜRKİYE GENELİNDE KARMA SİT ALANLARI

(2023 Yıl Sonu)

 

KARMA SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

70

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

18

Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

7

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

33

TOPLAM

128