KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları İstatistiği

2020 Yıl Sonu
 

TÜRKİYE GENELİNDE KARMA SİT ALANLARI

KARMA SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

52

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

18

Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

6

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

35

TOPLAM

111