KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları İstatistiği


TÜRKİYE GENELİNDE KARMA SİT ALANLARI
(2022 Yıl Sonu)

SAYISI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

63

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

18

Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

7

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

33

TOPLAM

121