KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belgeli Tesislere Sağlanan Enerji Desteği Miktarları

5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ENERJİ DESTEĞİ (ELEKTRİK+DOĞALGAZ) ÖDEMELERİ

YIL

MİKTAR

2009

149,255.18

2010

198,907.33

2011

107,862.69

2012

237,393.95

2013

17,562.79

2014

62,657.44

2015

55,242.10

2016

41,622.65

2017

419,069.53

2018

491,989.58

2019

834,171.65

2020

1,444,298.87

2021

1,054,291.53

2022

1,606,986.67

2023

2,132,435.04

TOPLAM

8,853,747.00