KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Koruma Amaçlı İmar Planları (4 Adet)

1. Ankara, Çamlıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
2. Antalya, Akseki, Akşahap Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
3. Çankırı Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
4. İstanbul Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi