KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinlikleri

Müze dışı eğitim etkinlikleri kapsamında Adana Müzesi uzmanları tarafından Seyhan ilçesindeki Sakarya Ortaokuluna gidilmiş, öğrencilere ‘Karagöz Kültürel Miras "Yüzsüz Deli Hırsız" kısa filmi izletilerek kaçakçılık ve kültürel mirasımızın korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.