KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kütahya Müzesi Müdürlüğü’nce 06.03.2024 tarihinde, Nafi Güral Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla, kültür varlığı tahribatı ve kaçakçılığının önlenmesi ve kültür varlıklarını koruma bilinci kazandırma amaçlı seminer gerçekleştirilmiştir.