KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce Tamamlanan ve Devam Eden İşler

İSTANBUL
TAMAMLANAN İŞLER
 • Topkapı Sarayı Harem Hünkar Salonu ve Müzik Odasının Restorasyonu
 • Topkapı Sarayı Silah Seksiyonu Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Mutfaklar Bölümü Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Mescidi, Hamamı, Çubuk Odası Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Babüsselam Kapısının İç Bölümünün Restorasyonu ve Konferans Salonu Olarak Modernizasyonu
 • Ayasofya I. Mahmut Kütüphanesi Restorasyonu
 • Ayasofya I. Mahmut Şadırvanı Restorasyonu
 • Ayasofya Müzesi Giriş Çıkış Turnikelerinin Düzenlenmesi
 • İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Dairesi Restorasyonu
 • Adam Mickiewicz Evi Restorasyonu
 • İstanbul Şehzadebaşı Türbeleri Restorasyonu
İSTANBUL
DEVAM EDEN İŞLER
 • Topkapı Sarayı Sur-u Sultani Surlarının Projelerinin Yapımı
 • Topkapı Sarayı Saray Yapıları Ve Harem Yapıları Kısmi Revize Projeleri Yapımı
 • Topkapı Sarayı Eski Askeri Bölgenin Çevre Düzenleme ve Alandaki Yapıların Projelerinin Yapımı
 • Topkapı Sarayı Harem Yapıları Restorasyonu (1. Etap)
 • Topkapı Sarayı Harem Yapıları Restorasyonu (2. Etap)
 • Topkapı Sarayı Küçük Oda ve Kilerli Koğuşu Restorasyonu
 • Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesi Restorasyonu
 • Topkapı Sarayı Hazine Bölümü Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Seferliler Koğuşu Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
 • Topkapı Sarayı Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyonu
 • Ayasofya Batı Cephesi Restorasyonu
 • Kariye Müzesi Restorasyonu
 • İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina Güçlendirme Çalışmaları
 • Yıldız Sarayı Harem Yapıları Restorasyonu
 • Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Dairesi Onarımı ce “Devlet Kabul Salonu” Olarak Teşhir Tanzimi
 • Yıldız Sarayı Marangozhane ve Şehir Müzesi Projelerinin Yapımı
 • Yıldız Sarayı Harem Yapıları ve Küçük Mabeyn Dairesi Teşhir Tanzim Projelerinin Yapımı
 • Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesinin Projelerinin Yapımı ve Basit Onarımı
 • Yıldız Sarayı Cihannüma Köşkü Projelerinin Yapımı
 • Yıldız Sarayı Saray Tiyatrosu ve Gedikli Cariyeler Dairesi Projelerinin Yapımı
 • İstanbul Hatice Turhan Valide Sultan, Havatin ve Cedid Havatin Türbelerinin Restorasyonu
 • İstanbul Rami Kışlası Restorasyonu (1. Etap)
 
 
ÇANAKKALE
TAMAMLANAN İŞLER
 • Çanakkale Rumeli Mecidiye Tabyası Restorasyonu
 • Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası Batı Bölgesi Restorasyonu
 • Çanakkale Çimenlik Kalesi Restorasyonu
ÇANAKKALE
DEVAM EDEN İŞLER
 • Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
  
 
EDİRNE
TAMAMLANAN İŞLER
 • Edirne Yeni Saray Mutfaklarının Restorasyonu
 • Edirne Türk Ve İslam Eserleri Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi
EDİRNE
DEVAM EDEN İŞLER
 • Edirne Hıdırlık Tabyası Restorasyonu
 
 
İSTANBUL TAMAMLANAN İŞLER
 
TOPKAPI SARAYI HAREM HÜNKAR SALONU VE MÜZİK ODASININ RESTORASYONU
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Sonrası 
 
Restorasyon Öncesi
 
 
 
TOPKAPI SARAYI SİLAH SEKSİYONU RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 

Restorasyon Öncesi
 
 
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
TOPKAPI SARAYI MUTFAKLAR BÖLÜMÜ RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 

 
TOPKAPI SARAYI ZÜLÜFLÜ BALTACILAR KOĞUŞU, MESCİDİ, HAMAMI, ÇUBUK ODASI RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Öncesi 
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
TOPKAPI SARAYI MECİDİYE KÖŞKÜ RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 

Restorasyon Sırasında
 
 
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
TOPKAPI SARAYI BABÜSSELAM KAPISININ İÇ BÖLÜMÜNÜN RESTORASYONU VE KONFERANS SALONU OLARAK MODERNİZASYONU
 
 
 
 
 
Restorasyon Sırasında 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Sonrası 
 
 
 
AYASOFYA I. MAHMUT KÜTÜPHANESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Sonrası 
 
Restorasyon Sonrası
 
  
 
AYASOFYA I. MAHMUT ŞADIRVANI RESTORASYONU
 
 
 
 
 
Restorasyon Öncesi 
 
Restorasyon Sonrası
 

 
AYASOFYA MÜZESİ GİRİŞ ÇIKIŞ TURNİKELERİNİN DÜZENLENMESİ
 
 
 
 
 
 
İSTANBUL TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Sırasında 
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Sonrası 
 
Restorasyon Sonrası
 

 
YILDIZ SARAYI KÜÇÜK MABEYN DAİRESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
Yapının Orjinal Hali
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
 
 
Yapının Orjinal Hali
 
Restorasyon Sonrası
  
 
 
 
 
ADAM MİCKİEWİCZ EVİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Öncesi 
 
Restorasyon Sonrası
 


 
İSTANBUL ŞEHZADEBAŞI TÜRBELERİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restorasyon Öncesi 
 
Restorasyon Sonrası
 


 
DEVAM EDEN İŞLER
 
TOPKAPI SARAYI SUR-U SULTANİ SURLARININ PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
 
 
 

TOPKAPI SARAYI SARAY YAPILARI VE HAREM YAPILARI KISMİ REVİZE PROJELERİ YAPIMI
 
 
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI ESKİ ASKERİ BÖLGENİN ÇEVRE DÜZENLEME VE ALANDAKİ YAPILARIN PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI HAREM YAPILARI RESTORASYONU (1. ETAP)
 
 
 
 
 
Valide Sultan Taşlığı
 
 
 
 
 
 
 
Haseki Dairesi
 
 
 
Restorasyon Öncesi 
 
Restorasyon Sırasında
 
 

 
TOPKAPI SARAYI HAREM YAPILARI RESTORASYONU (2. ETAP)
 
 
 
Harem Hastanesi Avlu
 
 
 
 
Meşkhane At Rampası
 
 
 
 
Meşkhane Külhan
 
 
 
 
Hastane Gasilhane
 
 
 
 
Harem Bahçesine Geçiş Holü
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI KÜÇÜK ODA VE KİLERLİ KOĞUŞU RESTORASYONU
 
 
Kilerli Koğuşu
 
 
 
Küçük Oda
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI III. AHMET KÜTÜPHANESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI HAZİNE BÖLÜMÜ RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI SEFERLİLER KOĞUŞU RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
TOPKAPI SARAYI ESKİ TEŞVİKİYE VE GÜLHANE HASTANELERİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
AYASOFYA BATI CEPHESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
KARİYE MÜZESİ RESTORASYONU
 
 
  
 
 
 
 
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KLASİK BİNA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
 
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI HAREM YAPILARI RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI BÜYÜK MABEYN DAİRESİ ONARIMI VE “DEVLET KABUL SALONU” OLARAK TEŞHİR TANZİMİ
 
Restorasyon Öncesi
 
 
 
Restorasyon Sonrası
 
 
 
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI MARANGOZHANE VE ŞEHİR MÜZESİ PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
Şehir Müzesi
 
 

 
YILDIZ SARAYI HAREM YAPILARI VE KÜÇÜK MABEYN DAİRESİ TEŞHİR TANZİM PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
 
 
Harem iç mekan
 
Küçük Mabeyn iç mekan
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI ARABACILAR DAİRESİNİN PROJELERİNİN YAPIMI VE BASİT ONARIMI
 
 
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI CİHANNÜMA KÖŞKÜ PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
 
 
 
 
YILDIZ SARAYI SARAY TİYATROSU VE GEDİKLİ CARİYELER DAİRESİ PROJELERİNİN YAPIMI
 
 
 
 
 
İSTANBUL HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN, HAVATİN VE CEDİD HAVATİN TÜRBELERİNİN RESTORASYONU
 
 
 
 
 
İSTANBUL RAMİ KIŞLASI RESTORASYONU (1. ETAP)
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇANAKKALE TAMAMLANAN İŞLER
 
ÇANAKKALE RUMELİ MECİDİYE TABYASI RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
ÇANAKKALE KİLİTBAHİR KALESİ VE NAMAZGAH TABYASI BATI BÖLGESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
ÇANAKKALE ÇİMENLİK KALESİ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
DEVAM EDEN İŞLER
 
ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYASI RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
 
EDİRNE TAMAMLANAN İŞLER
 
EDİRNE YENİ SARAY MUTFAKLARININ RESTORASYONU
 
 
 
 
 
 
 
EDİRNE TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ RESTORASYONU VE TEŞHİR TANZİMİ
 
 
 
 
 
 
 
DEVAM EDEN İŞLER
 
EDİRNE HIDIRLIK TABYASI RESTORASYONU