KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtdışı Proje Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan, milli sınırlarımız dışında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının uluslararası kültürel anlaşmalar çerçevesinde bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
 
 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARI İLE DİĞER KURUM KAYNAKLARI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TEKNİK DESTEĞİYLE TAMAMLANAN
 
• Arnavutluk Türk Eserlerinin Bakım ve Onarımı Projesi” kapsamında Elbasan Şehri Nazire Camii, Korça Şehri İmrahorlu İlyas Bey Camii, Tiran Şehri Preze Merkez Camii, Berat Şehri Bekarlar Camii, Kruya Şehri Merkez Camii Projeleri Yapımı
• Bulgaristan Razgrad Makbul (Makdul) İbrahim Paşa Camii Restorasyon Projesi
• Kosova Prizren Sinan Paşa Camii Restorasyonu ve Çevre Düzenleme İşi
• Kosova Priştina Fatih Camii Restorasyonu ve Çevre Düzenleme İşi
• Kosova Priştine Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi Selamlık Binası Onarımı ve Teşhir-Tanzim işi
• Lübnan Trablusşam Mevlevihanesi Restorasyonu
• Macaristan Zigetvar Türk Evi Teşhir Tanzim Projesi
• Makedonya Üsküp Mustafa Paşa Camii Restorasyonu
• Makedonya, Kocacık Köyü, Ali Rıza Efendi Evi Teşhir Tanzim Projesi
• Meksika Şehrindeki Osmanlı Saat Kulesi Restorasyonu
• Moğolistan Türk Eserlerinin Bakım ve Onarımı Göktürk Abideleri ve Khoso Tsaidam’da Bulunan Binanın Orhun Müzesi Haline Getirilmesi 
• Sırbistan Belgrad Şeyh Mustafa Türbesi Restorasyon Projesi
• Sudan Osmanlı Eserlerinin Restorasyonu İşi
• Süleymaniye Külliyesi Proje Yapımı
• Ukrayna Kırım Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesinin Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulaması
• Yunanistan Selanik Atatürk Evi Restorasyonu ve Teşhir Tanzim İşleri
 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARI İLE DİĞER KURUM KAYNAKLARI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TEKNİK DESTEĞİYLE PLANLANAN İŞLER
 
• Tunus Dar Devletli Konağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı ve Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi
• Macaristan Gülbaba Türbesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı ve Uygulaması
• Macaristan / Zigetvar Kanuni Camii Restorasyon Projeleri
• Macaristan Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin araştırılması ve  Projeleri
• Makedonya Üsküp Kurşunlu Hanın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı ve Uygulaması
• Türkmenistan Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın Mezarının Bulunması ve Anıt Mezar Yapılması
• Gürcistan, Aziziye Cami’nin Restitüsyon Projesi Yapım işi

 
 GÜRCİSTAN, AZİZİYE CAMİ’NİN RESTİTÜSYON PROJESİ YAPIM İŞİ
 
 
 
 
 
MACARİSTAN GÜLBABA TÜRBESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ YAPIMI VE UYGULAMASI
 
 
 
 
 
 
MACARİSTAN / ZİGETVAR KANUNİ CAMİİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI
 
 
 
 
 
 
MACARİSTAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ'NİN ARAŞTIRILMA ÇALIŞMALARI
 
 
 
 
 
 
TÜRKMENİSTAN SELÇUKLU SULTANI ALPASLAN’IN MEZARININ BULUNMASI VE ANIT MEZAR YAPILMASI
 
 
 
 
 
 
MAKEDONYA ÜSKÜP KURŞUNLU HAN
 
 
 
 
 
 
TUNUS DAR DEVLETLİ SARAYI