KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sergiler ve Ödünç Verme

Zengin müze koleksiyonlarımızı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında sergiler düzenliyor ve diğer kurum/kuruluşların düzenlediği sergilere kültür varlığı ödünç vererek katkıda bulunuyoruz. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde kültürel faaliyetlerin teşviki, kültürün tanıtımı ve müzeciliğin geliştirilmesi kapsamında, ulusal ve uluslararası olmak üzere sergiler düzenlenmekte, böylece halkın hem kendi mirasını tanıması ve koruma bilincinin arttırılması, hem de farklı kültürlerin tanıtılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda müzelerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla eski eser sergilerinin yanı sıra, fotoğraf, resim vb. sergileri de gösterime sunulmaktadır.

How to Borrow Cultural Assets from Turkish Museum?