KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın ilgili birimleri hangileridir?

Kültür merkezleri ile ilgili sekretarya hizmetlerini Bakanlık Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, diğer tesis ve projelerle ilgili sekretarya hizmetlerini Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yürütür.