KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı nedir?

14.07.2004 Tarihinde kabul edilen Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı;

  • Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını;
  • Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini;
  • Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini;
  • Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi;
  • Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini;
  • Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması;
  • Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir.