KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antik Çağın Termal Sağlık Merkezi Pamukkale-Hierapolis

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen alanlarımıza ilişkin periyodik raporların ikinci döngüsü başlatılmıştır. Bu kapsamda, 1988 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen “Pamukkale-Hierapolis”e ilişkin periyodik rapor toplantısı 10 Haziran 2014 tarihinde Denizli’de gerçekleştirilmiştir.
 
Pamukkale-Hierapolis’te gerçekleştirilen inceleme gezisinin ardından, alanın Kuzey Giriş Kapısındaki Müze Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız” ile “İkinci Döngü Periyodik Raporlama” sunumları yapılarak öncelikle katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmiş, daha sonra anket formu ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hep birlikte değerlendirilerek doldurulmuştur.