KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyon İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması - Amorium

Amorium
 
Amorium, Afyonkarahisar ili sınırları içinde, Emirdağ ilçe merkezine 13 km. uzaklıkta bir antik kenttir. Hisaköy’ de bulunan antik kentin geçmişi Erken Tunç Çağı’ na kadar uzanmaktadır. Hititler Döneminde Aura olarak adlandırılan kentin Klasik Çağdaki adı Amorium’ dur. M.S. 1-3. yüzyıllarda küçük bir kent olduğu düşünülen Amorium’ un Geç Antik Çağda önem kazandığı 5.yy tarihlenen surları ve yapılarından anlaşılmaktadır.
 
Amorium kenti özellikle 7. yy’ da  başkent İstanbul’ dan Suriye’ ye giden karayolu üzerinde yer almasıyla birlikte idari ve askeri açıdan önem kazanmış, Arap akınlarına sahne olmuştur.
 
Amorium Antik Kenti eski yerleşimi Aşağı Şehir ve Yukarı Şehir olarak iki bölümde ele alınmaktadır. Yukarı Şehir bugünkü köyün kuzey yönünde höyüğün oluşturduğu kısımda yer alır. Yaklaşık 5 hektarlık oval biçimindeki bu alan çok sayıda kule ile desteklenmiş sur ile çevrilidir. Höyüğün kuzeydoğu ve güneybatı yönünde kalan surları Aşağı Şehir surları ile birleşmektedir. Sur içinde kalan Aşağı Şehir yaklaşık 75 hektardır.
 
Amorium Antik Kenti’nde yapılan ilk bilimsel arkeolojik araştırma Oxford Üniversitesinden R.M. Harrison tarafından 1987 yılında başlamış ve 1988 yılında kazı çalışmaları ile sürdürülmüştür. 1993-2009 yılları arasında da C. Lightfoot tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. C. Lightfoot  başkanlığında sürdürülen Amorium Ören Yerindeki kazı çalışmaları 02.01.2014 gün ve 2014/5774 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edilmiştir.
 
Amorium Kenti kazı çalışmaları 22.08-25.10.2013 tarihleri arasında Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü başkanlığında Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp’ in bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tarihler arasında;
 
-2009 yılında sit alanı içine yerleştirilen ve biri depo olarak planlanan 4 konteynırda temizlik ve düzenleme çalışmaları,
-Aşağı Şehir Kilisesi ve Büyük Mekanda yüzey ve ot temizliği,
-Kentin batısında bugün tarım arazisi olarak kullanılan ve Kaya Mezarları olarak adlandırılan bölgede 2 adet mezarda ve Yukarı Şehir Bazilika B’ de dört açmada kazı çalışması,
-Aşağı Şehir Kilisesi duvarlarında kuru duvar örgüsü ile sağlamlaştırma, Bazilika B yapısının tel çit ile çevrilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
XE-06 (İşlik) açması kazı öncesi – XE-06 açması kerpiç duvar parçaları ve yanmış hatıllar
 
XE-06 Açması (İşlik) kazı sonrası görünümü
 
Kilisenin batısı ve kuzeyinde mimari plastiklerin yer aldığı alanın temizlik öncesi ve sonrası
 

Afyon İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 
Selçuk Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir KOÇAK başkanlığındaki bir ekip tarafından 2002 yılından bu yana Afyon İli ve İlçelerinde (Neolitik Çağdan Tunç Çağı Sonuna Kadar) arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştirilmektedir.
 
Afyon İli ve İlçelerinde 2014 yılı çalışmalarının  01-18.09.2014 tarihleri arasında yürütülmesi planlanmaktadır.