KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arykanda Antik Kentinden Çalınan Lahit Kapağı

Adı: Lahit kapağı yan kenarı
 
Ölçüleri:
Genişlik: 0.54m. (kırık)
Yükseklik: 0.52m.
Kalınlık: 0.14m.
Cinsi: Kireçtaşı
Dönemi: M.S. 2-3. yüzyıl (Roma İmparatorluk Dönemi)
 
Tanımı: Parça, üçgen çatılı lahit kapağının kısa yan kenarına aittir. Kapağının merkezinde yaklaşık 0.18 m. yüksekliğinde yarı işli kanatlı Gorgo Medusa başı bulunmaktadır. Parçanın alt kısmında ise üzeri yuvarlatılmış kaldırma çıkıntısı kısmen korunmuştur. Kapak parçası bütünüyle yarı işli olarak bırakılmıştır.