KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]

Hatay ili, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu ve Mağaracık Köylerinin sınırları içinde Büyük İskenderin generallerinden Seleukos Nikator tarafından M.Ö.300 yıllarında Seleuceia Pieria (Samandağ) olarak bilinen bir liman kenti kurulmuştur. Önemli bir ticaret kenti olan Seleuceia Pieria’da meydana gelen sellerin limanı doldurma tehlikesi ortaya çıkınca dağ delinerek bir tünel açılması kararlaştırılmıştır. Tünelin yapımına Vespasianus Döneminde (69-79) başlanmış, Titus Döneminde (79-81)  bitirilmiştir. Tünel sistemi, toplam 120 m uzunluğunda ve 6 m eninde, 6-7 m mertebesinde yüksekliği olan, 150 m3/s kapasiteli iki tünel kesimini de içeren, uzaklaştırma kanalı 70 m3/s kapasiteli ve toplam uzunluğu 875 m'ye ulaşan bir mecradan oluşmaktadır.
 
Antik dönemde, bir akarsuyun hemen bütün akışının içinden geçirildiği, en büyük boyutlu tünel Vespasianus-Titus tünelidir.