KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İznik (Bursa) [2014]

İznik ya da tarihi adıyla Nikaia, Bursa İli sınırlarında, İznik Gölü'nün doğusunda, etrafı dağlarla çevrili verimli bir ova üzerinde kuruludur. Prehistorik çağlardan itibaren yerleşim izlerinin günümüze ulaştığı kentin, M.Ö 316 yılında, Makedonya imparatoru İskender'in generallerinden Antigonos tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bithynia krallıkları döneminde Anadolu'nun en önemli Helenistik şehirlerinden biri, Roma döneminde görkemli bir şehir, Bizans döneminde iki Ökümenik Konsil’i (325 ve 787) ağırlayarak önemli bir dinsel merkez haline gelen kent, Osmanlı döneminde kentin adıyla anılan çini üretim merkezi olarak dünya kültür tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Uzunluğu 4.970 metreyi bulan, ana yönlere açılan dört anıtsal kapı ve bir çok kuleye sahip olan kent surları, Helenistik dönemden Osmanlı dönemine iki bin yıla yakın bir süre boyunca bölgeye hakim olan uygarlık ve kültürlerin izlerini günümüze taşımıştır.

Erken Hıristiyanlık dönemi mimarisi ve sanatının izlerini yaşatan İznik, aynı zamanda en erken tarihli medrese ve camiler gibi Osmanlı mimarisinin erken örneklerini de barındıran nadir şehirlerden biridir. 16 yy.da İznik'te üretilen çinilerdeki kalite ve desen üretiminde büyük gelişmeler nedeniyle, Türk çini sanatı en parlak dönemini yaşamıştır.