KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

41. ABD’den iadesi sağlanan Oklahoma Gümrüğü’nde ele geçirilen 2. grup kültür varlıkları (5 adet) (2001)

 
1997 yılında Oklahoma Gümrüğü’nde ele geçen 133 parça eserin ABD makamlarınca iadesinin ardından, önceki eserlerle bağlantılı başka eserlerin ele geçirilmiş olduğu bildirilmiştir. 2 Mayıs 2001 tarihinde iadesi sağlanan eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır.