KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

35. ABD’den iadesi sağlanan Oklahoma Gümrüğü’nde ele geçirilen 1. grup kültür varlıkları (133 adet) (2000)

 
Türkiye’den kaçırıldığı anlaşılan 133 parça kültür varlığının Oklahoma City’deki ABD Gümrüğü tarafından ele geçirildiğinin Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde 10 Mart 2000 tarihinde ülkemize getirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edilerek koruma altına alınmıştır.