KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36. İngiltere’den iadesi sağlanan Heatrow Havalimanı’nda ele geçirilen kültür varlıkları (3634 adet) (2000)

Bir Türk vatandaşı tarafından İstanbul’dan Londra’ya gönderilen eserler, 7 Mart 1996 tarihinde Heathrow Havaalanı’nda ele geçirilmiştir. Fotoğraflar üzerinden yapılan inceleme neticesinde eserlerin Anadolu kökenli olduğu tespit edilmiştir. Heykel, bilezik, kâse-şişe ve sikkeden oluşan eser grubu 2000 yılında ülkemize getirilmiş ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır.