KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. Almanya’dan iadesi sağlanan Boğazköy eserleri (7308 adet Boğazköy Tableti ve 1 adet Sfenks) (1924-1942,1987)

 
 
Boğazköy’de ilk kazılar Osmanlı-Alman ortak kazıları şeklinde 1905 yılında başlamıştır. Tabletler, Almanlarla yapılan anlaşma gereği konservasyon ve yayın çalışmaları yapılmak üzere iade edilmek koşuluyla Berlin’e gönderilmiştir. Konservasyon çalışması biten 3000 civarında tablet ile 1 Sfenks ve bu sfenkse ait kanat parçaları 1924-1943 yılları arasında Bakanlığımızın girişimleri ile iadesi sağlanmıştır.
 
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kazılara ara verilmiş ve II. Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının sonucunda tabletler Doğu Berlin’deki Kraliyet Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Bakanlığımızın girişimleri sonucunda 1987 yılında 7500 civarında tabletin ülkemize iadesi sağlanmıştır.