KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

71. Bulgaristan’dan iadesi sağlanan Lesovo Sınır Kapısı’nda ele geçirilen kültür varlıkları (20 adet) (2012)

Bulgaristan’ın Lesovo Sınır Kapısı’nda, gümrük kapısı görevlileri tarafından yapılan bir aramada Türk plakalı tekstil ürünü taşıyan bir kamyonda M.S 2. yüzyıla tarihlenen Akdeniz mermerinden yapılma bir heykelin ele geçirildiğinin ve söz konusu heykelin Burgaz Bölge Tarih Müzesi’ne bağışlandığının 2011 yılı Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine eserin iadesi için Bakanlığımızca gerekli girişimler başlatılmıştır.
 
 
Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki antik kentlerden birinde bulunmuş olabileceği düşünülen söz konusu heykele ait fotoğraflar üzerinden uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda; eserin M.Ö 2. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu, kronolojik özelliğinin Geç Helenistik Devir’de Anadolu kökenli kadın heykelleri ve mezar taşlarında çok görülen bir özellik olduğu, incelemeye konu eserin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yurt dışına çıkarılması yasak eserlerden olduğu ifade edilmiştir.
 
Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ve maiyetindeki bir ekip tarafından 06-07 Kasım 2012 tarihleri arasında Bulgaristan’a gerçekleştirilen ziyaret esnasında yaklaşık 97 cm boyundaki söz konusu mermer kadın heykeli ile sikke, kurşun mühür, şamdan altlığı ve bronz mumluklardan oluşan 19 adet eserin daha ülkemize iadesi sağlanmıştır.
 
Söz konusu eserler 07/11/2012 tarihinde Edirne Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilerek muhafaza altına alınmıştır.