KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

68. ABD’den gönüllü iade alınan kültür varlıkları (2 adet) (2012)

Bakanlığımız Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize yapılan iki başvuru neticesinde ülkemiz kökenli ve ülkemizden çeşitli zamanlarda yurt dışına çıkarılan bir adet yazıt ve bir adet heykel başı ülkemize iade edilmek üzere anılan müşavirliğimize teslim edilmiştir.
 
 
Bu eserlerden Roma Dönemi’ne tarihlenen, mermerden 11 satırlık yazıt, 1964-1996 yılları arasında ülkemizde görev yapan bir Amerikalı tarafından Amerika Birleşik Devletlerine götürülmüştür. Söz konusu eserin ülkemiz kökenli olması nedeniyle adı geçen şahsın oğlu tarafından Bakanlığımız Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine başvurularak, ülkemize iade edilmek istenmiştir. Diğer eser ise yine bir Amerikan vatandaşı tarafından posta yoluyla müşavirliğimize gönderilmiştir.
 
Söz konusu 2 adet eser 25.07.2012 tarihinde Bakanlığımız uzmanları refakatinde Dışişleri Bakanlığından teslim alınmış olup aynı gün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edilerek, muhafaza altına alınmıştır.