KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS International tarafından hazırlanan ve ICOMOS Türkiye Yönetim Kurulu tarafından Türkçe çevirisi hazırlanan Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties /Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi,  yeni yapılanmaların/bayındırlık projelerinin dünya miras alanlarının üstün evrensel değeri üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için yapılacak Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi (KMED) hazırlık sürecinde ilgili idareler tarafından kullanılması amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi için tıklayınız...
For Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties
please click...