KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkan Adaylarının Unvanlarına İlişkin Duyuru

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 35-49. Maddeleri ile bu Kanun’a bağlı olarak 10 Ağustos 1984 gün ve 18495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce yerli ve yabancı bilim adamlarınca yapılmak üzere kazı izinleri verilmektedir.

Bakanlığımızca sürdürülen kazı çalışmaları ile ilgili 2009 ve 2010 yıllarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çalışmaların daha sağlıklı, sistemli ve bilimsel olarak sürdürülmesi, kazı çalışmalarından ziyade koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi, kazı bilimsel heyet üyelerinin bu açıdan güçlendirilmesi amacıyla bazı politikalar belirlenmiştir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararlı kazıların bilimsel açıdan kurumsallaşmalarının sağlanarak çalışmaların daha etkin ve verimli sürdürülmesinin sağlanması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu Kararlı kazı çalışmaları için yapılacak yeni müracaatlarda yeni kazı başkan adaylarının en az Doçent seviyesinde olması şartı aranması hususu Bakanlık Makamı’nın 07.10.2010 gün ve 207349 sayılı oluru ile uygun görülmüş olup, bundan sonra Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar için yapılacak yeni kazı başvurularında, kazı başkan adaylarının en az Doçent seviyesinde olması şartı aranacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.