KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

? Sponsor olmanın koşulları nelerdir?

  • Gerçek veya tüzel kişi olmak,

  • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmamış olmak,

  • İlgili mercilerce hileli iflasına karar verilmemiş olmak,

  • Vergi ve SSK prim borcu olmamak,

  • Daha önce yaptığı destekleyen sözleşmelerinde taahhüdünü yerine getirmiş olmak.? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorlukla ilgili birimi hangisidir?

Kültür Varlıklarına ilişkin Sponsorluk faaliyetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görev alanına girmekte olup Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

? Sponsorluğun getirdiği ayrıcalıklar nelerdir?

Sponsorlara kurumlar ve gelir vergisi kanunlarında imkan tanınan vergi indiriminden yararlanma olanağı sunulabileceği gibi imzalanacak sözleşmelerle sponsorluğa konu alanlara Sponsor kişi ve kuruluşlarının kendilerini tanıtıcı reklam tabelaları koyabilmeleri mümkün olabilecektir. Sponsorlara tanınacak olan haklar ve ayrıcalıklarda sponsorca üstlenilen işin nitelik ve niceliği kriterleri göz önünde bulundurulacaktır.

 

? KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurum ve kuruluşların toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik, kültürel kaygılarını, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.