KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetleme ve İdari Yaptırımlar

- Denetleme Yetkisi

Belgeli yatırım veya girişimleri, bunların belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme; bulunduğu yerin kültürel gereksinimlerini dikkate alarak kültür merkezlerini sınıflandırma ve belgelendirmeye esas asgarî bölümleri ile diğer bölümleri arasında farklı oranlar belirleme yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir.

  

- İdari Yaptırımlar
 
5225 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere uyarma, para ve belge iptali cezaları uygulanır.