KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Belgesi Taleplerinde İstenilen Belgeler

Kültür Yatırımı Belgesi Başvuru Evrakları

Kültür yatırımı belgesi talebi, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci ya da Bakanlık tarafından onaylanmış örnekleri ile Bakanlığa yapılır:
-    Başvuru dilekçesi,
-    Yatırımın yeri, türü, kapasitesi, ada-pafta-parsel bilgileri, adresi ile başvuru sahibinin ve mal sahibinin açık adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri gibi bilgileri içeren yatırımcı tarafından düzenlenen rapor ile bilgileri açıklamaya yardımcı olan mimari fikir projesi,
-    Tahsisli taşınmazlarda, ilgili kurumun tahsis yazısı,
-    Kültür, tabiat, çevre, tarihi özellikleri nedenleriyle tescilli yapıda ya da taşınmazda yer alan yatırımlarda ilgili kurumun düzenlediği açıklayıcı yazı,
-    Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi şirkete ait sicil tasdiknamesi, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge; talep, vakıf veya dernek adına yapılması halinde vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri.
Kültür Girişimi Belgesi Başvuru Evrakları

Kültür girişimi belgesi talebi, belgeli yatırımın tamamlanıp işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci ya da Bakanlık tarafından onaylanmış örneği ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa yapılır:
-    Başvuru dilekçesi,
-    İlgili kurum tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı, kurum açma izni veya eğitim kurumunun kuruluş kanununun yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarih ve sayısı.
Doğrudan Kültür Girişimi Belgesi Başvuru Evrakları

Yatırım belgesi almadan doğrudan girişim belgesi taleplerinde;
-    Başvuru dilekçesi,
-    Yatırımın yeri, türü, kapasitesi, ada-pafta-parsel bilgileri, adresi ile başvuru sahibinin ve mal sahibinin açık adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri gibi bilgileri içeren yatırımcı tarafından düzenlenen rapor ile bilgileri açıklamaya yardımcı olan mimari fikir projesi,
-    Tahsisli taşınmazlarda, ilgili kurumun tahsis yazısı,
-    Kültür, tabiat, çevre, tarihi özellikleri nedenleriyle tescilli yapıda ya da taşınmazda yer alan yatırımlarda ilgili kurumun düzenlediği açıklayıcı yazı,
-    Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi şirkete ait sicil tasdiknamesi, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge; talep, vakıf veya dernek adına yapılması halinde vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri.
-    İlgili kurum tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı, kurum açma izni veya eğitim kurumunun kuruluş kanununun yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarih ve sayısı.