KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Heykel01


 
Bronzdan Yapılmış Bir Adet Tasnif ve Tescil Dışı Taklit (İmitasyon) Heykel
 
Elazığ Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Heykel
 
 
Ordu Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen 3 Adet Taklit Heykel
 
 
 
Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Taklit Kadın ve Erkek Heykeli
 
 
Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Taklit Kartal Heykeli
 

 

Ödemiş Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Taklit Heykel
 
 
Elazığ Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Taklit Heykel

 

 
 
Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Taklit Heykeller
 
 
Konya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden BildirilenSahte Heykel

 
 
 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 

 

Diyarbakır'da Ele Geçirilen Sahte Heykeller
 
 
Kalıpta yapılmış pişmiş toprak “Kadın Figürini”dir. Yaklaşık 28 cm yüksekliğindedir. Başında, saçın arka bölümünü saran, önde; üçgen bir taç yapan saç bandı vardır. Saçlar ortadan ikiye ayrılarak yanlara doğru taranmış ve ensede toplanmıştır. Üzerinde khiton ve himationdan oluşan bir giysi bulunmaktadır. Sağ kol omuzdan, sol el bilekten kopmuş ve eksiktir.
 
Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

Ayakta, eller kalçaya bitişik sağ elinde kalkan sol elinde belirsiz bir nesne olan kaide üzerinde erkek  heykelciğidir. Anatomik hatlar özensizce işlenmiştir. Gözler patlak, ayaklar yalın başı ise diktir.

Ayakta, eller dirsekte  eller dirsekten bükük göbek hizasında bir bebek tutmaktadır. Anatomik hatlar özensiz işlenmiştir. Gözler patlak,ayaklar yalın ve başı diktir. Diz altından kırık olup yapıştırılmış, belden kırık iki parçalıdır. Saçlar belik şeklinde örgülü ve alnın üstü deliktir.
 

0.5x9x20 cm ebatlarında kaide üzerinde 6x17x9 cm ebatlarındaki bir at arabasından oluşan heykelciktir. Tekerlekler düzgün işlenmiş, araba içerisindeki sürücü ayakta ve at ile sürücü arasında koşum bulunmamaktadır.

Muş İli'nde Ele Geçirilen Sahte Heykeller
 

Ayakta duran, bacaklarının üzerinde bir yılanı bir eliyle boynundan yakalamış, sağ eliyle karnının üstünde bir nesne tutan, boynunda haç olan başında serpuş, ve arkasında saçları 4 sıra balık sırtı çizgiyle belirtilmiş erkek heykelciği.

 

Aksaray Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
Bronz Atlı Figür:
Ölçüsü: 0,055 x 0,045 m.
Tanımı:Bronzdan yapılmış,at üzerinde figürdür. Başlığı olup, sağ kolu dirsekten kopuktur. Kaidesi vardır.
 
Bronz At Figürlü Kandil
Ölçüsü: 0,185 x 0,14 m.
Tanımı: Hamle yapan at figürünün göğsüne içbükey formlu bir kandil burnu eklentisi ile oluşturulmuş bronz eserdir. Karındaki daha küçük olmak üzere, atın sırt ve karın kısmında birer dikdörtgen yağ haznesi deliği vardır. Sol arka bacağın alt kısmı ve kuyruğun uç kısmı kırık ve eksiktir. Atın başı hafif sağına dönüktür. Kulaklar dik, ağız hafif açıktır. Boyundan çene kısmına doğru içbükey formda uzanan dizginler belirgin olarak işlenmiştir. Uzun dışbükey boynun üzerinde yeleler yüksek bant şeklinde kütlevi olarak işlenmiştir. Yelenin başa yakın kısmında ve kuyruğun gövdeye birleşme notasında birer küçük asma deliği bulunmaktadır. Kuyruk hafif dalgalı olarak aşağı sarkmaktadır.
 
Bronz Giyimli Kadın Heykelciği
Ölçüsü: 0,11 x 0,02 m.
Tanımı: Ayakta duran bronzdan kadın figürüdür. Vücut ağırlığı her iki bacağa eşit şekilde verilmiştir. Ayak bileklerine kadar uzanan, “v” yakalı elbise giyimlidir. Elbisesinin belinde kuşak bağlıdır. Başında bir çeşit şapka benzeri kulakları kapatan örtü bulunmaktadır. Uzun saçlar her iki yanda birer bukle yapılmış olarak omuzlara inmektedir. Sağ ve sol elinde tanımlanamayan iki nesne tutmaktadır. Arka kısmı özensiz işlenmiş ve kabaca bırakılmıştır.
 
İzmir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller 
 
Adı: Heykelcik Torsosu
Cinsi: Mermer
Tanımı: 11,2 cm yüksekliğindeki Roma dönemi eserlerine benzetilen, 1 adet heykelcik torsosu.


Konya İli, Akşehir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

 

 

 

Denizli Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Denizli Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel

 

İzmir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Resim 
Bronzdan yapılmış olup, yüksekliği 51 cm’dir. Sağ elinde aşağıya doğru kılıç, sol elinde ise yukarıya doğru meşale tutmaktadır. Başında çelenk bulunan heykelin üzerinde vücudun bir kısmını örtecek şekilde bir pelerin bulunmaktadır. Pelerin boyundan arkaya doğru savrulmuştur. Ayağında bilekleri de kapatacak şekilde uzunca sandaletler bulunmakta olan heykel, bir kaide üzerinde durmaktadır. Sağ bacağını bükmüş ve kaidenin yüksekçe olan kısmına koymuştur. İçi boş olan heykel döküm tekniğiyle yapılmıştır. Yüzeyinde korozyon izleri görülmektedir. Anatomik olarak bir orantısızlığın yanı sıra korozyon tabakasının farklılığı da göze çarpmaktadır.
 
Adana Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel


 
Resim
 
Resim
 
Adı : Figürin
Cinsi : Pişmiş Toprak
Ölçüleri : Yükseklik : 18 cm, Genişlik : 6,9 cm, Kaide Yükseklik : 1,5 cm
Dönemi : Roma dönemi eserin günümüz taklidi
Tanımı : Deve tüyü rengi hamurlu pişmiş topraktan figürin, dikdörtgen bir kaide üzerinde Aphrodit Anadymene tipinde ayakta durur pozisyonda yapılmıştır. Oval ve dolgun yüzlü, iki kolu havada ve elleriyle ortadan ikiye ayrılmış saçlarını iki yandan tutar şekildedir. Ancak sağ kol dirsek altından itibaren saç çıkıntısı ile birlikte kırık ve kmesiktir. Kalın boyunlu, küçük dolgun göğüslü, göbek deliği belirgin, kasık kısmı üçgen şeklindedir. Bacaklarını örten bir kumaş vardır. Sol tarafında üzerinde yer yer sıklamen pembesi rengi boyalı amphora benzeri bir kap vardır. Taklit olan figürinin sağ kolu dirsek altından itibaren kırık ve eksik, kaidesi kırık ve sonradan yapıştırılmıştır.
 
 
Resim
 
Resim
Adı : Figürin
Cinsi : Pişmiş Toprak
Ölçüleri : Yükseklik : 17,2 cm, Genişlik : 6,5 cm, Kaide Yükseklik : 2,5 cm
Dönemi : Roma dönemi eserin günümüz taklidi
Tanımı : Açık kiremit rengi hamurlu, pişmiş topraktan figürin, yüksek oval bir kaide üzerinde Aphrodit Anadymene tipinde ayakta durur pozisyonda yapılmıştır. Oval yüzlü, iki kolu havada, elleri ile saçlarını tutmaktadır. Küçük dolgun göğüslü, göbek deliği belirgin, sağ bacağı önde ve dizden hafif kıvrık olan figürinin sağında bir yunus yer alır. Yunusun kuyruğu arkadan öne dolanarak figürinin ön kısmını kapatır şekilde tasvir edilmiştir. Taklit olan figürin tam ve sağlamdır.
Aydın Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller


 Resim
 
Resim
 
Denizli Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Resim
 
Resim
Eser pişmiş topraktan yapılmış, gaga kısmı açık,  gözler  patlak olarak verilmiş, bir yere konmak üzere olan kanatları açık, kuyruk kısmı uzun kartal figürini.
Eserde gövde ve kanatlar üzerinde kazıma çentikler mevcuttur. Eser tam.
Ölçüleri:  Gen: 10,6 cm  - Uzunluk:11,7 cm  - Yükseklik: 5,5 cm
 
 
Resim
Eser  döküm  malzemesinden yapılmış, figürde  baş kısım  yukarı doğru kalkmış,  karşıya bakar şekilde, ayakları üzerinde duran ayı figürini. Eserde ön ve  arka ayak kısımlarında ve gövdede yer yer dökülmeler mevcuttur.
Ölçüleri:  Gen: 2,6 cm  - Uzunluk:5,6 cm  - Yükseklik: 3,7 cm
 
Çankırı'da Ele Geçirilen Sahte Heykeller
 
Res
Res

Adı : Heykel Grubu
Cinsi : Mermer?
Ölçüleri : Yükseklik : 120 cm, Kaide; Uzunluk : 47 cm, Genişlik : 34 cm, Heykel Grubu Yükseklik : 110 cm
Dönemi : Roma dönemi eserin günümüz taklidi
Tanımı : İnce kristalli beyaz mermerden silmeli bir kaide üzerinde iki figürden oluşan heykel grubudur. Sırtında chalamys bulunan ve saçları fiyonk şeklinde yukarıda toplanmış figürün bir kolu omuz hizasından itibaren eksiktir. Diğer kolu ile önünde bulunan ve belden aşağısı bir kumaş parçası ile sarılı belden yukarısı çıplak tasvir edilmiş boyundan itibaren başı ve bir kolu, bir kolu ise pazudan itibaren eksiktir. İlk bakışta orijnal izlenimi veren taklit obje, işlenme stili ile Hellenistik dönem eseri gibi durmakta ancak göz bebeklerinin işlenme tarzı Hadrian dönemi özelliği olması nedeniyle tezat oluşturmaktadır. Ayrıca objenin üzerindeki izlerden eski izlenimi vermek amacıyla kısa bir süre toprak altında bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Aydın Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel Grubu

 

 
Res

Adı: Heykel başı
Cinsi: Mermer tozu
Ölçüleri: Yük:39 cm. – Gen:30 cm.
Tanımı: Mermer tozundan döküm tekniğinde yapılmış kadın heykel başı. Saçları arkada topuz şeklinde toplanmış olup, saçları üzerinde sağ elinin  parmakları bulunmaktadır.

Konya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel

 
Res

Adı: Heykelcik
Cinsi: Mermer
Fiş Sıra No: 0041
Çağı: Yeni İmal
Ölçüler: 42cm
Tanım: Ayakta ve çıplaktır. Alın üzerinden başlayan ve enseye kadar incelerek devam eden saç ensede sonlanmaktadır. Yüz ayrıntısı ise stilize olarak göz ve burun işlenerek verilmiştir. Ayrıca kulaklarda belirtilmiştir. Boyun kalın olup, kollar dirsekten kırılarak eller göğüs altında birleştirilmiştir. Bacakları da oldukça kalındır ve birbirinden ayrıdır. İdol görünümlü heykelciğin yüzeyi ise kireçlidir.

 

Manisa Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel

 
Res

Adı: Medusa Maskı
Cinsi: Bronz
Fiş Sıra No: 0041
Çağı: Yeni İmal
Ölçüler: 03.06.2010
Tanım: Kabartma levha biçimindeki bronz obje Medusa görünümündedir. Cepheden verilen başta; yüz ayrıntısı gözler, burun ve ağız işlenerek belirtilmiştir. Dil dışarıdadır. Kulaklar da yine cepheden görünümle betimlenmiştir. Saç telleri çizgiler halinde verilirken; kabartmanın çeşitli yerlerinde kopuklar, delikler ve çatlaklar mevcuttur. Ayrıca yer yer oksitlenme ve korozyon oluşmuştur.

 

Manisa Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel

 
Resim
Yükseklik: 30.5 cm , Genişlik:12 cm. ve Kalınlık : 9 cm. dir.
 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel

 
Res

Res
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller

 
resim
Yaklaşık 5.3 cm yüksekliğinde ve 4.2 cm genişliğinde boyun kısmından kırık olan pişmiş toprak figürin başı.
 
resim
Yaklaşık 6 cm yüksekliğinde ve 4.3 cm genişliğinde boyun kısmından kırık olan pişmiş toprak figürin başı.
 
resim
Yaklaşık 12.6 cm yüksekliğinde ve 2.2 cm genişliğinde çıplak ve oturur vaziyette betimlenmiş, kolsuz pişmiş toprak kadın figürini.
 
Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi'nde Ele Geçirilen Sahte Eserler
 
1
2
3
4 5
 
Kocaeli Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen 5 Adet Sahte Heykel Başı
 
1
 
2
 Roma dönemi özellikleri gösteren bronz sahte Hermes heykeli
 
Amasya Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1
Cinsi: Metal
Ölçüler: 20 cm
Tanım: Ayakta ve çıplaktır. Alın üzerinden başlayan ve enseye kadar devam eden saç ensede; omuz üzerinde sonlanmaktadır. Saç telleri çizgiler halinde belirtilmiştir. Yüz ayrıntısı ise kaşlar gözler, burun ve ağız işlenerek verilmiştir. Ayrıca kulaklarda belirtilmiştir. Boyun uzun olup, kollar dirsekten kırılarak eller göbek üzerine bırakılmıştır. Gövde oldukça uzun ve incedir. Bacaklar da oldukça ince olup birbirinden ayrıdır. Ancak ayaklar, parmak ucu ve topuktan birleşiktir. Ayak tabanı boştur. Ayrıca heykelcikte göğüsler, göbek deliği ve cinsel organ vurgulanmıştır.
Manisa Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1
 
Isparta Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1
Adı: Figürin
Cinsi: Madeni
Ölçüleri: Yük:20.5cm.-Ayaktan ayağa kaide gen:8.5cm.-
Tanımı: Döküm tekniği ile yapılmış atlı suvari figürü, başının üstünde yuvarlak, kenarı saçaklı bir kaide taşımaktadır. Bu kaidenin ne amaçla yapıldığı tam belli değildir.

Dört aslan ayağı ile duran dikdörtgen bir kaide üzerinde intizamlı tören koşusu halinde tasvir edilen atın yuları ve başlığında zırh bulunmaktadır. Atın üzerindeki süvari; çizmesi, zırhı, elindeki kılıcı, miğferi ve miğfere bağlı tören aksesuarı, saçının arkasındaki topuzu  ile  atla uyum içindedir. Atın geminde dizginlerin bağlanacağı delikler, süvarinin de sol eli avuç içinde bu dizgini tutmak için yapılmış delik ve sağ elinde kılıç vardır. Atın ön ayaklarında pazubent tasvir edilmiş, kuyruğu örgülü ve düğümlüdür.

Yapım tekniği açısından döneminin özelliklerini taşımadığı gibi, süvari ve atın betimleme, süsleme detaylarında Selçuklu-Roma dönemi karmaşası  yaratılmakta olup, üzerindeki patinin de eski görüntüsü vermek amacıyla sonradan yapılmış olduğu kaidenin sağ uzun kenarındaki aşınmanın altındaki pirinç dökümünden anlaşılmaktadır.
 
Konya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1
Mermerden yapılmış, dairesel kaide üzerinde duran kucağında bebek tutan, cepheden verilmiş örtülü kadın heykelciği.
Boy: 14,5 cm / Kaide çapı: 6,1 cm
 
2
Mermerden yapılmış, dikdörtgen kaide üzerinde, elbisesini göğüs hizasında toplamış vaziyette ayakta duran, cepheden verilmiş örtülü kadın heykelciği. Eserde elbise kıvrımları oldukça kaba işlenmiştir.
Boy: 21,3  cm / Kaide çapı: 6 x7,3 cm
 
Çankırı Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Mermer Kadın Heykelciği İmitasyonu
 
1
 
2
Devetüyü hamur renginde pişmiş topraktan yapılmış atlar dörtgen formludur. Dört ayak üzerinde yükselen atların dört kenarında yarı işlenmiş girland motifleri yer alır. Üst köşeler yukarı doğru uzatılarak orta kısmında çukur oluşturulmuştur.
Bursa Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Altar
 
1
 
2
Yükseklik: 32cm., Genişlik: 27 cm.
 
Tokat Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Mısır Firavunu Heykeli

 
1
 
2
Bartın Amasra Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
2
 
1
Cinsi: Mermer
Yükseklik: 105 cm
Derinlik: 35 cm
Kaide Genişliği: 51 cm
Kaide Yüksekliği: 8 cm

Elips formlu kaide üzerine tahta oturur vaziyette tasvir edilmiştir. Sol kol omuz bitiminden itibaren kırık ve eksik durumdadır.Burun kısmı aşınmış olup heykelin sol  ve arka kısmı kaideden kalça hizasına kadar üç parça halinde kırılmış ve daha sonra yapıştırılmıştır.
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Zeus Heykeli
 
1
 
2
 
Kırşehir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1
2
İzmir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Kadın Heykeli Başı
 
 
Balıkesir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Marsias Heykeli
 
 
Bursa Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Bursa Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
 
 
Bitlis Ahlat Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Çankırı Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Malatya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
Konya Akşehir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
50x40 cm ebatlarında metalden insan başı ve gövdesi olan alt tarafı olmayan yeşilimsi renkli metal obje
 
Kayseri Müzesi Müdürlüğünden Bildirilen Sahte Obje
At Üzerinde Betimli Helios Figürini: Yüksekliği 58 cm. Genişliği 40 cm. At üzerine oturmuş Helios olduğu düşünülen figür, cepheden betimlenmiştir. Sol eli arkada atın yelesini tutarken sağ elinde meşale tutmaktadır. Atın ön ayaklarının bastığı kaide kırıktır.
 
Kadın Heykelciği-mermerit: yüksekliği 37 cm. genişliği 18 cm. Kaide üzerinde ayakta betimlenmiş kadın figürini cepheden tasvir edilmiştir. Giysili ve sol göğsü açıkta, başında taç bulunan kadın heykelciğinin sol tarafında küçük, çıplak bir erkek figürü bulunmaktadır. Kadın figürünün sol kolu dirsekten kırık ve noksandır.
 
Antalya Müzesi Müdürlüğünden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Açılan Kamu Davası Sonucunda Şahsa İadesine Karar Verilen Sahte Eser
14,6 cm yüksekliğinde, 3,8 cm genişliğinde cepheden verilmiş, ayakta duran, başında polosu bulunan sakallı, iki eli göğsü üzerinde birleşmiş durumda erkek heykelciği.
 
Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel

 
Mermer tozu ve sentetik malzeme karışımı ile yapılan heykelcik yaklaşık 20,5 cm yüksekliğinde, 6,5 cm genişliğinde ve 5,7 cm kalınlığında bir kadın heykelciğidir. Başı, sağ kolu ve sol eli ile sağ bacak ve sol ayağı kırık ve eksiktir. Keskin kıvrımları olan uzun elbise üzerine şal şeklinde giyimlidir.
 
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
 
 
 
Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
2 Parça halinde, başsız, giyimli bir kadına ait, birleştirildiğinde 67 cm uzunluğunda olan Roma Dönemi’ne ait bir heykelin kalıpla üretilmiş imitasyonu
 
Burdur Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
Karaman Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Pirinç Heykel
 
 
Mersin Anamur Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Erkek Büstü
 
 
Denizli Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel ve Kolye Ucu
 

Adı:  Ana Tanrıça İdolü
Cinsi:  Pirinç
Ölçüleri: Boy:10 cm
Dönemi: Orjinali Hitit Dönemi
Tanımı: Bir kaide üzerinde durmaktadır. İki eli göbek altında çapraz tutulmuş olup, göğüs ayrıntısı betimlenmiştir.

 

Adı: Eros  Heykelciği
Cinsi:  Bronz
Ölçüleri: Boy:15 cm
Dönemi: Orjinali Roma dönemi
Tanımı: İçi boş bronz döküm tekniğinde yapılmış, vücut hatları ayrıntılı bir şekilde işlenmiş ayrıca bronz üzeri sarı renkli bir kaplamanın izleri görülmektedir. El ve ayaklarına uçar vaziyette hareketlilik kazandırılmıştır.

 

Adı: Kadın figürü
Cinsi:  Pirinç
Ölçüleri: Boy: 10cm
Dönemi: Orjinali Roma dönemi
Tanımı: Saçları ortadan ikiye ayrılarak taranmış şekilde sol bacağı bükük olarak betimlenmiştir. Elinde ise bereket boynuzu tutmaktadır

 

Adı: Erkek figürü
Cinsi:  Pirinç
Ölçüleri: Boy:7 cm
Dönemi: Orjinali Roma dönemi
Tanımı: Oval kaide üzerinde yer almakta olup elinde kılıç tutmaktadır.

Tokat Valiliği'nden Bildirilen Sahte Figürinler
 
 
Aksaray Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
1 (bir) adet bakır atlı süvari heykelciği; Yaklaşık 25cm yüksekliğinde 20 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğinde ölçülere sahip, kaide üzerinde hareket halinde bir atın üzerinde zırh, pelerin ve miğfer giyimli, sol elinde yuvarlak kalkanını ve sağ elinde geriye doğru dönük kılıcını tutan bakır malzemeden Roma süvarisi heykelciğidir. Kaidenin altında bir adet kartal betimli mühür baskı ve tam ortada boşaltma deliği bulunmaktadır. Atın kuyruğu tamamen kırık ve eksiktir. Heykelciliğin içi boş olup, döküm tekniği ile yapılmıştır. Heykelcik asit kullanılarak korozyona uğratılmış ve eski görünümü verilmek istenmiştir” denilmektedir.
 
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 İmitasyon olan bir adet heykel başı
 
İmitasyon olan bir adet heykel
 
Elazığ Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Suçundan Açılan Bir Dava Kapsamında Yapılan İnceleme Sonucu Sahte Olduğu Anlaşılan ve Genel Müdürlüğümüze İletilen Heykel Başı
 
 
Ön
 
Arka
Artemis Heykeli, 11,1 cm uzunluk, başı genişliğindedir. 

 

 

Ön

 

Arka

 Mermer Heykel (1), 16,7 cm. uzunluğunda, 7 cm. genişliğinde, 4,7 cm. kalınlığındadır.

 

 

 

Mermer Heykel (2), Gövde uzunluğu ., genişliği .dir. Bacak (1) uzunluğu ., bacak (2) uzunluğu , genişliği .dir. Baş uzunluğu ise , genişlik .dir. 

 

Diyarbakır Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
 Aslan Heykeli
 
İnsan Heykeli
 
Elazığ Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
Ankara Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
Aydın Afrodisias Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Zonguldak Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
Heykel grubu 140 cm. yüksekliğinde olup 60 x 45 x 10 cm. boyutlarında bir kaideye sahiptir.
Grup heykelde, Hades’in Persephone’yi kaçırması sahnesi işlenmiştir.
 
Demirden yapılmış olup 11 cm. boyundadır.
 
İzmir Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Meryem Ana Heykelciği ve kaidesinin bir arada görüntüsü
 
Resim 1) Meryem Ana Heykelciğinin cepheden görünüşü.
 
Resim 2) Meryem Ana Heykelciğinin profilden görünüşü.
 
Resim 3) Meryem Ana Heykelciğinin arka cepheden görünüşü.
 
Resim 4) Meryem Ana Heykelciğinin kaidesinin bir yüzüne ait görüntü.
 
Resim 5) Meryem Ana Heykelciğinin kaidesinin bir yüzüne ait görüntü.
 
Resim 6) Meryem Ana Heykelciğinin kaidesinin bir yüzüne ait görüntü.
 
Rize Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykelcik ve Kaidesi
 
 
 
 
 
 
1 (bir) adet sahte bakır atlı süvari heykelciği; yaklaşık 25 cm yüksekliğinde, 20 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğinde ölçülere sahip kaide üzerinde hareket halinde bir atın üzerinde zırh, pelerin ve miğfer giyimli, sol elinde yuvarlak kalkanını ve sağ elinde geriye doğru dönük kılıcını tutan bakır malzemeden sahte Roma süvarisi heykelciğidir. Kaidenin altında bir adet kartal betimli mühür baskı ve tam ortada boşaltma deliği bulunmaktadır. Atın kuyruğu tamamen kırık ve eksiktir. Heykelciğin içi boş olup, döküm tekniği ile yapılmıştır. Heykelcik asit kullanılarak korozyona uğratılmış ve eski görünümü verilmek istenmiştir.
 
Aydın Afrodisias Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
İzmir Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Sahte Kadın Heykeli
 

Sahte Ostotek

 

Konya Akşehir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 
 
Ankara Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 

Adı

Heykel Başı

Cinsi

Bronz

Taklidi Olduğu Dönem


Ölçüleri

Boy:

Bulunduğu İl

Mersin

Bildiren Müze Müdürlüğü

Mersin Müze Müdürlüğü

Kısa Tanımı

Sakallı erkek başı

Mersin Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
 
 Bronzdan yapılmış heykelciğin boyu 8cm. olup sol kol dirsekten yukarıda bir şey tutar gibidir. Sağ kol vücuda bitişik ve dirsekten itibaren ve sağ ayakta bilekten itibaren noksandır. Başında külahı andıran bir başlık vardır. Üzerinde dizlere kadar inen bir elbise ve bacaklardaki dizlere dek devam eden çapraz çizgilerle de çorabı yada ayakkabı bağını andırmaktadır. Yüzde gözler, burun ve ağız, sakallar ve saç kısmı belirgin olarak işlenmiştir.
 
Samsun Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
Ankara Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 
 
 
 
 
Beyaz mermerden yapılmış, 18 cm. uzunluğunda, 13cm. yüksekliğinde ve 5,5 cm. genişliğinde olan aslan heykelciği dikdörtgen bir kaide üzerinde yer almaktadır.
 
Eskişehir Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1. 49 cm. yüksekliğinde bronz. Kısa tunikli heykel
2. 12 cm. pirinç. Sağ elini yukarı kaldırmış çıplak çocuk heykeli
3. 12 cm. pirinç. Kısa etekli heykel
 
 
1. 8,5 cm. Taştan yapılmış, uzun etekli, başlıklı, elleri önde bağlı kadın heykelciği
2. 6,5 cm. Kaide üzerinde duran uzun elbiseli kadın figürü
3. 22 cm. Kireçtaşı. Kıvrımlı giysili, elinde yılan tutan heykelcik
 
Adana Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
Antalya İli, Elmalı Müzesi Müdürlüğüne bir şahıs tarafından teslim edilen 2 adet hayvan figürininin imitasyon olup olmadığı hususunda tereddüt yaşanması nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce söz konusu eserlerin analiz ve değerlendirilmeleri için bir komisyon kurulmuştur.
 
Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan 29.05.2013 tarihli raporda; söz konusu objelerden, kanatlı keçi biçimindeki bronz apliğin Louvre Müzesi’nde bulunan ve olasılıkla MÖ. 5. yüzyıl sonu ile 4. yüzyıl başına  tarihlenen altın kanatlı bronz keçi apliğinin bir imitasyonu , insan yüzlü bir adet boğa heykelciğinin ise Akhamenid sanat etkileri taşıyan oldukça başarısız bir imitasyon olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında  olmadıkları belirtilmiştir.
Antalya Elmalı Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
 
 
 
 
Bitlis Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adı: Heykel
Cinsi: -
Ölçü: Yükseklik 1 metre, Genişlik 38 cm, Derinlik 31 cm.
Tanım: Yüksekliği 1 metre, genişliği 38 cm. ve derinliği 31 cm. olan ayakta dutan erkek, başı sağa dönük, sakallı, kısa saçlı, gövdesini saran kıyafetini (chiton) sol omzundan gövdesine çapraz olarak astığı iki göğsünün arasında kemer tokası bulunan kemerinin arasından geçirerek sabitlemiş halde ve sağ ayağının dizi hafif öne bükük, sandalet giyimli betimlenmiştir. Sağ elinin üzerindeki zincir, bileğindeki halka ile birleşerek heykelde betimlenen erkek figürünün sağ tarafında oturur şekilde duran köpek betiminin başında iki kulağının arasından geçip aşağı inerek köpeğin tasması ile birleşmiş olup erkek figürünün sağ ayağının yanında duran sol pençe 5 tırnaklı olarak betimlenmiştir. Köpeğin gövdesi erkek figürünün arkasında kalmış şekilde, kuyruğu ise sol tarafından öne doğru kıvrılır şekildedir. yüz mimik çizgileri ise derin çizgilerle vurgulanmıştır. erkek figürünün sol elinde tuttuğu çiçek demeti benzeri bir öbjenin üzerinde başı sola dönük ve kanatları açık kartal betimi bulunmaktadır. Kartalın kanatları ve gövdesindeki tüyler balık pulu deseni ile vurgulanmış, pençeleri ise üçer parmak şeklinde betimlenmiştir. Erkek figürü, köpek ve kartaldan oluşan heykel grubu üç basamaklı ve her dört yanda birer adet bulunan sütun ile çevrelenmiş, yüksekliği 23 cm. olan bir kaide üzerinde betimlenmekte olup kaidenin ön tarafında ГЛAT yazısı bulunmaktadır.
 
Bilecik Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
1-Taş Hayvan Figürini:
Ölçüleri: yük:1.7 cm uz: 2.4 Delik çapı: 0.3 cm
Tanımı: Bej renkli, başını sağa doğru çevirmiş, kulaklı, gövde kısmı karşılıklı yuvarlak delikli, gövde kısmında kazıma tekniğinde üçgen motifi yer almaktadır.
 
2- Taş Hayvan Figürini:
Ölçüleri: yük:1.5 cm uz: 1.7 Delik çap: 0.3 cm
Tanımı: Koyu yeşil  renkli, başını sağa doğru çevirmiş, kulaklı, gözleri belirtilmiş,  gövde kısmı karşılıklı yuvarlak delikli, arka  kısmında kazıma tekniğinde belirsiz  bezemeler yer almaktadır.
 
Diyarbakır Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
Mermer Büst
 
Isparta Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

 

       Erkek Silüetli 20 cm uz. parçalı minyatür heykel       Bayan Silüetli 20 cm uz. parçalı minyatür heykel 
 
Kırık Heykel Başı
 
Yozgat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Ejder Heykeli: 'S' şeklinde kıvrımlı olan heykel, ağzı açık şekilde tasvir edilmiştir. Baş kısmından kuyruğa doğru daralan bir forma sahip olan heykelin göz, diş, kanat ve kuyruk kısmı belirgin bir şekilde işlenmniştir. Baş kısmının üzerinde kıvrımlı kanca, çene altında ise halka şeklinde bir kanca yer alır. Heykelin sabitlenmesine yarayan kuyruk kısmına yapışık eklentisi bir bulunur.
 
Bitlis Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

 

Sakallı Erkek Başı - Mermer
Ankara Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
20 cm yüksekliğinde Sümer Heykel taklidi
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 ,
       Figür - Taş                                                       Hayvan Figürini - Taş
 
 
 
İnsan Heykeli - Mermer                                                İnsan Başı - Taş
 
 
 
            Heykel - Mermer                                         Hayvan Heykelciği - Pişmiş Toprak
 
Çorum Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 

 
7,9 cm uzunluğundaki suni mermerden yapılmış aplik figürin, uzun saçlı, kanatlı ve bileklerine kadar uzanan bir elbise giymiş olarak tasvir edilmiştir.
 
Diyarbakır Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

 
Stilize olarak tasarlanmış bir erkeğe ait olan büst; uzun ve oval yüzlü, çekik gözlü, uzun burunlu olup burun çizgileriyle birleştirilmiş ince kaşlıdır. Dudaklar ince, uzun ve çekiktir. Bu görünüm nedeniyle hafif aralanmış izlenimi vermektedir. Saçlar çene hizasının biraz altına değin uzun olup stilize bir başörtüsü görünümündedir. Bıoyundan aşağı kısmı yuvarlak ve dolgun hatlı olup stilize bir biçimde tasarlanmıştır.
 
Aydın Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

 
1 adet kadın heykelci,ği. 9,9 cm. yüksekliğinde, bronz dökme kalıp tekniğiyle yapılmnıpş, dairesel formlu bir kaide üzerinde durmakta.
 
1 adet Kentauros heykelciği. 9.5 cm. yüksekliğinde, bronzdan dökme kalıp tekmniğiyle yapılmış, şahlanmış vaziyettedir.
Kahramanmaraş Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 

Artemis Heykeli: 3 cm uzunluğunda başlığı bulunan heykelin karın bölgesindeki yumurtalar (kymatyon) doğurganlığı ve verimliliği sembolize etmektedir. Heykelin bacak bölümü aşağıya doğru daralmaktadır. Dönem olarak Arkaik dönem tarzında yapılmış ve altın sarısı rengindedir.
 
Meryem Ana Heykeli: Yüksekçe bir kaide üzerinde duran ve ellerini göğsünde tutar biçimde ve başı hafif öne eğik biçimde tasvir edilmiştir.
 
Viking Heykeli: Kaide üzerinde duran ve bir elinde kalkan tutar biçimde yapılan savaşçı bir kişiyi betimleyen heykellin başında Viking başlığı bulunmaktadır. Heykel Ortaçağ dönemi tarzında yapılmıştır. Altın sarısı rengindedir.
Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
 
Bronz Kadın Başı
 
 
 
Pirinç Keçi Heykelciği
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 

 
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
2 Adet Pişmiş toprak Artemis heykelciği
Burdur Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Aslan heykeli, 14 cm. uzunluğunda, kromdan yapılmış, yatmış bir aslan heykelidir.
 
Artemis heykeli, 18 cm. uzunluğunda, 5 cm. kol açıklığı olan kromdan yapılmış heykeldir.
 
Yozgat  Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
11,5 cm. yüksekliğinde, başında yüzünü, saçlarını ve boynunu tamamen kapatan örtü bulunmakta,
gözler ve burun belirgin, taş heykel.
 
12,5 cm. yüksekliğinde, sakallı, göz, burun belirgin oturur vaziyette, taş heykel.
 
11,5 cm. yüksekliğinde 17 cm. uzunluğunda yeleleri belirgin taş aslan heykeli.
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Adı: Kadın Heykelciği
Maddesi: Mermer
Bulunduğu Yer: Bozova
Ölçüleri:Yüksekliği: 25,6 cm. Genişlik: Kollardan 8,1 cm.
Dönemi: Günümüz Yapımı Sahte Eser (İmitasyon)
 
Şanlıurfa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
Altından at başı şeklinde içi boş figürin. Yükseklik: 9,5 cm. Ağız çapı: 5,4 cm. Ağırlık: 38,96 gr.
 
Altından yapılmış kadın figürini. Uzunluk: 12 cm. Ağırlık: 38.96 gr.
 
Altından yapılmış çift başlı erkek figürini. Yükseklik: 11,1 cm. Ağırlık: 47,375 gr.
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
Erzurum Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
30x18x24 cm.boyutlarındaki heykel başının siyah damarlı  kırmızı mermerden yapıldığı, çok diri olan saç buklelerinin aşınmış görünümü kazandırmak için yer yer darp edilmiş olduğu, başlık ve saç stilinde Klasik Dönem özelliği görülürken gözlerinin Roma Dönemi özelliği göstediği, antik çağ heykeltraşlık sanatında, klasik dönem ve sonrası eserlerde görülen insan anatomisine uygunluğun baş bölümünün hafif sağa meyilli verilmesine karşın boyun kısmının aşağıya doğru tamamen düz inmiş olması nedeniyle bu heykel başında görülmediği, yüz hatlarının oldukça keskin işlendiği, anlan heykel başının imitasyon olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında  olmadığı belirtilmektedir.
 
Mardin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Bronzdan yapılmış olan bir erkek heykelidir. Sağ kolu omzundan kırıktır. Üst bacağı kırık ve kesiktir. Çıplak vaziyette olup, uzun ve lüle saçları vardır. Bronzdan döküm olarak yapılmıştır, içi boştur. Arkadan bel kısmından aşağıda elbisesi vardır.
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Balıkesir Bandırma Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Pirinçten yapılmış olan bir kadın heykeli
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
1 Adet Pişmiş Toprak Heykelcik. Uzunluk: 17 cm., Genişlik: 7 cm.
 
Mardin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
Tunç Döküm Erkek Heykeli. Roma Dönemi taklidi. Boy: 33 cm., En: 16,5 cm. 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Tunç. Uzunluk: 13,5 cm. Genişlik: 3,5 cm. Çap: 3,9 cm.
Balmumu tekniğiyle üretilmiş olup ayakta bir kadını tasvir etmektedir.
 
Tunç. Uzunluk: 20,7 cm. Genişlik: 10,6 cm. Çap: 8 cm.
Silikon kalıp tekniğiyle üretilmiş olup bir kadın tasvir etmektedir.
 
Kütahya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Antalya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
Denizli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 
Malatya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Şanlıurfa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 1 adet, 36x17x17 cm boyutlarında kum taşından, kadın (Kybele ?) heykeli
 
Sakarya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
1 adet, 18 cm yüksekliğinde, taştan, sakallı erkek başı.
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
 
 
 
1 adet pişmiş toprak heykelcik (80x2 mm.)
 
 
 
 
1 adet pişmiş toprak heykelcik (70x2 mm.)
 
Mardin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
 
 
 
Şanlıurfa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
Kahramanmaraş Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
1 adet seramik figürin. Uzunluk: 4,2 cm. Genişlik: 2,2 cm.
 
 
 
1 adet seramik figürin. Uzunluk: 4,1 cm. Genişlik: 1,7 cm.
 
 
 
1 adet seramik figürin. Uzunluk: 4,7 cm. Genişlik: 1 cm.
 
 
 
1 adet seramik figürin başı. Uzunluk: 3,6 cm. Genişlik: 2,3 cm.
 
 
 
1 adet kurşun süvari heykelciği. Uzunluk: 3 cm. Genişlik: 4,9 cm.
 
Balıkesir Bandırma Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Erkek Figürini
 
Kadın Figürini
 
 
 
Bitlis Müzesi'nden Bildirilen Muş'ta Ele Geçirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 Meryem Ana Heykelciği
Malatya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Bolu Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1- Kaide üzerinde, taştan, sakallı Sümer Tanrısı heykel taklidi.
2- Kaide üzerinde, Mısır tipi heykel taklidi. Üzerinde sahte ekşitmeler bulunmaktadır.
3- Bronzdan, Roma tipi  heykel  taklidi. Üzerinde sahte ekşitmeler bulunmaktadır.
 
Kaide üzerinde, taştan, heykel taklidi. Üzerinde sahte ekşitmeler bulunmaktadır.
 
Kaide üzerinde, mermer heykel taklidi. Üzerinde sahte ekşitmeler bulunmaktadır.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
1 adet, tunç, düküm tekniğiyle yapılmış keçi heykeli.
 
Yozgat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 

Adı

Erkek Figürü.

Cinsi

 Tunç

Ölçüleri

Yükseklik:8,4 cm Genişlik:4,1 cm

Bulunduğu İl

Manisa

Bildiren Müze Müdürlüğü

Manisa Müze Müdürlüğü

Kısa Tanımı

Baş hizasında kaldırdığı sağ eli ile ucunda topuz olan bir nesne taşıyan, zırh ve tunik giyimli, daire biçimli bir kaide üzerinde duran tunç erkek figürü.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
 
Bronzdan yapılmış, 10 cm yüksekliğinde, başında konik şeklinde bir başlık bulunmaktadır. Sol eli belinde, sağ eli sağ kulağını tutar şekilde tasvir edilmiştir. Bacakların arasındaki boşluk belden ayak parmaklarına kadar daralarak devam etmekte ve ayaklar aşağıda birleşmektedir.
 
Balıkesir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
Muhtelif cins ve ebatlarda yapılmış 35 adet insan heykelciği.
 
 
Muhtelif cins ve ebatlarda yapılmış 5 adet hayvan heykelciği.
 
Elazığ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
 
1. Taştan yapılmış 9,5x14,5cm. boyutlarında.
2. Taştan yapılmış 24 cm. boyutlarında.
 
3. Taştan yapılmış 8,5 cm. boyutlarında.
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
1 adet bayan figürini: 8.3 cm yüksekliğinde metal döküm tekniğinde yapılmış olan heykelciğin giysi detaylarıyla mısır özellikleri yansıttığı gözlenmektedir.
 
 
1 adet erkek figürini: 8 cm yüksekliğinde pirinçten olup döküm tekniğinde yapılmıştır. Oldukça özensiz bir işçilikte yapılmış olan heykelcik herhangi bir döneme veya kültüre ait izler taşımamaktadır.
Erzurum Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
1 adet, 26,5 cm yüksekliğinde pişmiş toprak sahte heykelcik.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
1 adet, 30 cm yüksekliğinde metal döküm sahte kadın heykelciği.
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
 
Şanlıurfa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1. 5,5 cm. boyunda, elini göğüs üzerinde tutan tanrı heykelciği.
2. 8 cm. boyunda, ellerini göğüs üzerinde tutan tanrıça heykelciği.
3. 5,2 cm. boyunda, ellerini başının üzerine koyan tun. tanrıça heykelciği.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Mermer heykel başı ve heykel
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Gümüş ve bakırdan yapılmış heykeller
 
Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden Bildirilen Heykeller
 
 
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Heykeller
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Cinsi: Diorit görünümlü kompozit malzeme
Ölçüleri: Yük: 21cm. Gen: 17.5 cm. Derinlik: 6.5 cm
Tanımı : Göğüs altından ve dirsek hizasının hemen üzerinden, düz bir şekilde kesilmiş erkek büstü. Firavun tasviridir. Yuvarlak yüz, belirgin yüz hatları, kepçe kulaklar, ince ve yatay yivlerle detaylandırılmış omuzlara inen Hathor başlığı. Başın arka tarafında dikey ve yatay yivlerle detaylandırılmış ense altında  toplanarak sırta inen saçlar, çene altında dikdörtgen sakal, her iki omuzda ve sırtta hiyeroglif yazılı kartuş. Göğüsler belirgin, göğüs uçları yuvarlak halka şeklinde. Siyah parlak renkli, burun ucunda ve başlığın üst çıkıntısında kırık .
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
1 adet bronz kadın heykeli.
 
 
1 adet pişmiş toprak hayvan heykelciği.
 
Ankara Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Yaklaşık 120 cm. yüksekliğindedir. Bir kaide üzerinde duran heykelin
ayaklarının dibinde bir çocuk figürü bulunmaktadır.
 
 
Gövdesinin yaklaşık yüksekliği 50 cm.'dir. Başı eksik olan figürün ayak, kol, bacak, kaide parçaları kırılmış olup bu parçaların bir kısmı mevcuttur. Figürün tek omuzu ve kolu yarıya kadar açık olup arkaya doğru uzanan kolu sarmaktadır.
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Çanakkale Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Metal kadın heykeli.
 
 
       Metal heykel başı.                                       Kilden çocuk heykeli kafası.
 
Gaziantep Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
Tokat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 

1 Adet İmitasyon Heykel
Genişlik:11.2 cm, yükseklik: 9.63 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boş tahtta
oturur vaziyette figürünler.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 8.2 Genişlik:6.4 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış  figürin.
Baş kısmı krıktır.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 8.7cm ,Genişlik:7 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış  figürin.
Baş kısmı krıktır.
 
 

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 15.7cm , Genişlik:4.6 cm olan, pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış kadın figürin.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 14.6cm ,Genişlik:6.3 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış  figürin.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 15 cm ,Genişlik:4.9 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış kadın figürin.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 13.4 cm, Genişlik:3.7 cm olan, pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış kadın figürin.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 12 cm ,Genişlik:5 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış kadın figürin.

1 Adet İmitasyon Heykel
Yükseklik: 8.3 cm, Genişlik:5.1 cm olan,
pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde içi boşaltılmış figürin.
Baş kısmı kırıktır.

1 Adet İmitasyon Heykel
Pişmiş topraktan yapılmış devetüyü
renginde heykel parçası.
 
 
Sivas Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
1 adet sahte heykelcik:
Pirinçten mamul, 14 cm uzunluğunda Romalı bir savaşçıyı tasvir eden heykelciktir. Ayak kısmı bilekten itibaren kopuk durumdadır. Başında Korinth başlığı mevcuttur. Göğüs kısmı toga ile örtülüdür. Sağ kol omuzdan itibaren kırık ve noksandır. Sol kol aşağıya inik olup elinde muhtemelen hançer tutmaktadır. Ayaklar hafif sağa dönüktür. Kimyasal metotlarla eskitilme çalışması yapılmıştır. Vücudun ön ve arka kısmında delikler mevcuttur.
Samsun Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Pirinçten yapılmış, tavus kuşu heykelciği.
 
Yozgat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Malzeme: Mermer
 
Malzeme: Tunç
Malzeme: Taş
 
Kastamonu Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
Sarı yaldız boyalı, 13,5 boyunda metalden yapılmış Meryem Ana heykelciği.
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
Sahte Heykelcik
 
 
Sahte İdoller
 
 
Sahte Figürin
 
 
Sahte Figürin
 
Sahte Kabartma
 
Sahte Heykel Başı
 
Sahte Heykelcik
 
Uşak Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
Kars Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
 
 
Eskişehir Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
Bursa Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
Kahramanmaraş Müzesi'nden Bildirilen Sahte Büst
 
 
 
 
 
1 Adet Aphrodite heykelciği: Yaklaşık 28cm. yüksekliğinde düz bir kaide üzerinde ayakta duran, belden yukarısı çıplak olarak betimlenmiş taklit Aphrodite heykelciğidir. Başı boyundan kırık olmakla birlite sol kolu omuzda, sağ kolu ise dirsekten kırık ve eksiktir. Belden aşağısı kıvrımlı bir kumaş kıyafetle kapalı, vücut ağırlığı sağayak üzerinde, sol ayak dizden kırılarak öne atılmış şekilde betimlenmiştir.
 
1 Adet Tykhe heykelciği: Yaklaşık 26cm. yüksekliğinde, ayakta duran, giyimli olarak betimlenmiş taklit Thyke heykelciğidir. Başında başlığı ve bol kıvrımları bulunan kıyafetiyle betimlenen heykelciğin sağ kolu omuz altı hizasından kırık ve eksiktir.
 
1 Adet Asklepios Kabartmalı Plaka: Yaklaşık 17,7 cm. yüksekliğinde, 9 cm. genişliğinde olan ve üzerinde sağlık tanrısı Asklepios kabartmasının işlendiği biblo olarak da satılan mermerit plakadır.
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
Gaziantep Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 2 Adet Pişmiş Toprak Heykelcik
 
 2 Adet Cam Heykelcik

 

Hatay Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 32 x 12 cm., 17 x 8 cm. ve 15 x 9 cm. ölçülerinde 3 adet mermer kadın heykelcik
 
 
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eserler