KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sikke06

 
179 adet Osmanlı dönemi taklidi sarı renkli metal para.
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Çapı: 2,1 cm. Kalınlığı: 0,1 cm. Ağırlığı: 1,2-1,7 gr.
 
 
Çapı: 2 cm. Kalınlığı: 0,1 cm. Ağırlığı: 1,1-1,6 gr.
 
Balıkesir Bandırma Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Uşak Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
 
Mersin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
108 Adet Sikke
 
Malatya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
2 adet Roma Dönemi taklidi, sahte sikke.
 
3 adet, gümüş, Roma Dönemi’ne ait sahte sikke.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1 adet, altın, Doğu Roma Dönemi’ne ait sahte sikke.
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
Bir yüzünde sola dönük profilden insan figürü ve üçünün arka yüzünde birer oturan figür ve diğerinin sopa benzeri bir motif bulunan toplam 4 adet sikke.
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
Ön yüzünde, profilden resmedilmiş ve başının üstünde taç bulunan bir kadın tasviri bulunmaktadır. Arka yüzünde ise şaha kalkmış bir süvari tasviri ve altta 1895 tarihi yazılıdır.
 
Kocaeli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
Roma Dönemi’ne ait imparator Honarius taklidi, altın, sahte sikkeler.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
                                   Ön Yüz: Tuğra                            Arka Yüz: Azze Nasruhü Fi Duribe Konstantiniye 1237
 
 
                              Ön Yüz: Arka yüz ters basım           Arka Yüz: Azze Nasruhü Fi Duribe Konstantiniye 1237
 
Samsun Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Roma Dönemine ait sahte sikkeler.
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Erzincan Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Ön Yüzler
 
Arka Yüzler
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
3,20 gr. ağırlığında, 25 mm. ölçülerinde 1 adet sikke görünümlü metal obje
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
6 Adet Roma Dönemi Sikke
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:1

Eserin

                            

                     

ÖN YÜZ

 

ARKA YÜZ

 

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Miğferli Athena Başı sağa

A.Y: Platform üzerinde kanatları açık baykuş cepheden. Sağ üstte, A- altta sağda Θ, solda È

                                                            

Değerlendirme: Antalya Elmalı Sikkeleri örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:2

Eserin

                              

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Ö Y: Lysimachos başı sağa.

A.Y:  BAΣ IΛEΣ   ΛYΣIΜAXOY

Arkalıksız taht üzerinde oturan ,üst kısmı çıplak Athena sola. Sol kol dirsekten kırık kalkana dayanmış şekilde, sağ

                                                            

Değerlendirme: Trakya Kralı   Lysimachos sikkesi örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:3

Eserin

                            

ÖN YÜZ

 ARKA YÜZ

 

 

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Kule başlıklı Tyche başı sağa.

A.Y: Meşe çelengi içerisinde ΣΜYΡΝΑIΏΝ altında monoğram.

                                                            

Değerlendirme: Smyrna Şehir sikkesi örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:4

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Philip III’ün çelenkli, sakallı başı sağa.

A.Y: ΦΙΛΙΠΠΟΎ Philip III at üzerinde at rütin şekilde yürür vaziyette sağa.

                                                            

Değerlendirme: Makedon Kralı Philip III sikkesi örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:5

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Çelenkli Satrap başı sağa.

A.Y: BAΣ IΛEΣ EPİFANOY NİKOMAHOY      Zeus üst kısmı çıplak şekilde sağ elinde asa, sol kol ileride bel hizasında yıldırım demeti üzerinde kartal.

                                                            

Değerlendirme:  BAΣ IΛEΣ EPİFANOY NİKOMAHOY sikkesi taklit edilmiştir.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:6

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Lysimachos başı sağa.

A.Y:  BAΣ IΛEΣ   ΛYΣIΜAXOY

Arkalıksız taht üzerinde oturan ,üst kısmı çıplak Athena sola. Sol kol dirsekten kırık kalkana dayanmış şekilde, sağ el ileride elinde Nike tutmakta.

                                                            

Değerlendirme: Trakya Kralı   Lysimachos sikkesi örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:7

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Çelenkli Satrap başı sağa.

A.Y: BAΣ IΛEΣ EPİFANOY NİKOMAHOY Ze us üst kısmı çıplak şekilde sağ elinde asa, sol kol ileride bel hizasında yıldırım demeti üzerinde kartal.

                                                            

Değerlendirme: BAΣ IΛEΣ EPİFANOY NİKOMAHOY sikkesi   taklit edilmiştir.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:8

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Ö Y: Çelenkli Athena Başı sağa

A.Y: Kare incuse içerisinde ayakta duran  baykuş sağa. Sağda  AΘÈ.

                                                            

Değerlendirme: Antalya Elmalı Sikkeleri örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:9

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Lysimachos başı sağa.

A.Y: Yıldırım demeti üzerinde ayakta duran kanatları açık kartal sola.

                                                            

Değerlendirme: Trakya Bölgesi Kralı  Lysimachos sikkeleri örnek alınarak taklit edilmiştir.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:10

Eserin

                            

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

 

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

Ö Y: Aslan ve Boğa mücadelesi

A.Y: Arkalıksız taht üzerinde oturan Zeus sola. Sol elinde asa, sağ elinde kartal tutmakta.

                                                            

Değerlendirme: Bir şehir sikkesi örnek alınarak yapılmıştır.

                                                          SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:11

Eserin

 

 

 

 

 

 

 

                            

Adı

Sikke

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Tanımı:

V. Mehmet Reşat Sikkesi örnek alınarak küpe ucu yapılmış, küpenin kulağa takılacak halka kısmında bir adet akik taş görülmektedir.

                                                            

Değerlendirme: V. Mehmet Reşat Sikkesi örnek alınarak yapılmıştır.

                                                           SİLİFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                İMİTASYON ESER FİŞİ

No:12

Eserin

 

 

 

 

 

 

 

                          

Adı

Küpe

Dönemi

Yeni İmal

Ölçüleri

Çap :

Maddesi

Madeni

Tanımı:

 II. Abdülhamit Sikkesi örnek alınarak küpe ucu yapılmış, küpenin kulağa takılacak halka kısmında bir adet akik taş görülmektedir.

                                                            

Değerlendirme:  II. Abdülhamit Sikkesi örnek alınarak yapılmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mersin Silifke Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
145 Adet Delikli Metal Sahte Sikke.
Ön yüzünde ortada Adli Tuğra, etrafında Sultan Selatin-i Zaman yazısı, arka yüzünde ortada duribe fi 23 Konstantiniye 1223, etrafında Gazi Mahmud Han yazısı.
II. Mahmud, ½ Hayriye Altını (Döküm tekniğiyle yapılmış imitasyon sikke)
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
Düzce Konuralp Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
,
4 Adet altın, Osmanlı Dönemi Sahte Sikke
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Osmaniye Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
1028 Adet Sikke
 
 
 839 Adet Sikke
 
 
 
 461 Adet Sikke
 
 
 
52 Adet Sikke
 
 
13 Adet Sikke
 
 19 Adet Sikke
 
 
6 Adet Sikke
 
 
2 Adet Sikke
 
 
5 Adet Sikke
 
 
6 Adet Sikke
 
10 Adet Sikke
 
 
5 Adet Sikke
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Helenistik Dönem Taklidi 5 Adet Sikke 
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Sahte Sikkelere Ait Resimler (Ön Yüz, Arka Yüz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uşak Valliliği'nce Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Şanlıurfa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
15 Adet Sahte Gümüş Sikke
 
Kars Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Bursa Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
Roma Dönemi’ne ait sahte sikke
 
Aydın Arkeoloji Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
Gaziantep Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke 
 
 
 
 
Manisa Akhisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Gümüş görünümlü, ağırlık: 3,55 gr. Çap: 2 cm.
 
Tekirdağ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
4 (dört) adet sarı görünümlü günümüz (sahte) Metal Sikke: Her biri yaklaşık 2,1cm çapında ve 0,1cm kalınlığında olan, sarı yaldız boyalı, açık gri renkli günümüz (sahte) metal sikkeleridir. Ön yüzünde sağ elinde haç tutan, başında haçlı tacı olan, sakallı imparator Focas’ın büstü yer alır. Büstün çevresinde ONFOCAS-PERPAVG yazısı bulunmaktadır. Arka yüzünde ise sol elinde haçlı küre, sağ elinde asa tutan ayakta, kanatlı Victorya yer alır. Figürün çevresinde VICTORI-AAVVGI, CONOB yazısı bulunmaktadır.  
 
 
 
3 (üç) adet sarı görünümlü günümüz (sahte) Metal Sikke: Her biri yaklaşık 2,1cm çapında ve 0,1cm kalınlığında olan, sarı yaldız boyalı, açık gri renkli günümüz (sahte) metal sikkeleridir. Ön yüzünde, sağ elinde zafer tanrıçası Nike tutan, başında tacı olan, imparator Justin II’nin büstü yer alır. Büstün çevresinde Latince yazı bulunmaktadır. Arka yüzünde ise sol elinde haçlı küre, sağ elinde asa tutan, oturur vaziyette Victorya yer alır. Figürün çevresinde yine Latince yazı bulunmaktadır. İmparatorun farklı dönemlerde basılmış sikkeleridir.
 
 
 
1 (bir) adet sarı görünümlü günümüz (sahte) Metal Sikke: 2,2cm çapında ve 0,1cm kalınlığında olan, sarı yaldız boyalı, açık gri renkli günümüz (sahte) metal sikkesidir. Ön yüzünde, başında haçlı tacı olan, kısa sakallı imparator Heraclius ve Heraclius Constantine’nin büstü yer alır. Büstlerin çevresinde Latince yazı bulunmaktadır. Arka yüzünde ise dört basamaklı kaide üzerinde haç yer alır. Haçın çevresinde yine Latince yazı bulunmaktadır.
 
 
Afyon Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
4,8 gr. ağırlığında, 2,1 cm. çapında tunçtan yapılmış.
 
 
Van Müze Müdürlüğü'nden bildirilen sahte eser
 
 
II. Mahmut Dönemi'ne 36 adet ait sahte sikke
 
Niğde Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Niğde Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'nden bildirilen sahte sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
Ağrı'da ele geçirilen sahte eserler
 
Roma Dönemi Taklidi Sikkeler
 
 
 
Hatay Müze Müdürlüğü’nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
Ön yüzünde sağa dönük sakallı ve giysili imparator büstü, arka yüzde sola doğru dört nala koşan quadriga mevcuttur.
 
Tokat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Konstantiniyye darplı H. 1327 tarihli Sultan V. Mehmet (Reşat) dönemine ait altın yarım liralık 579 adet taklit sikke
 
Sikkelerin toplu haldeki görünümü
 
Sikkenin ön yüz ve arka yüz görünümü
 
İzmir Müzesi Müdürlüğü'nden bildirilen 579 adet sahte sikke
 
 
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Gaziantep Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Roma Dönemi’ni taklit eden tunç sikkeler.
2 adet tunç sahte Avrupa sikkesi.
 
 
Kahramanmaraş Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Bakırdan, 1 adet sahte Arkaik Dönem sikkesi.
 
 
 

Bakırdan, 24 adet sahte Hellenistik sikkesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakırdan, 7 adet sahte Roma Dönemi sikkesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yozgat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Ön yüzde Seleukos başı sağa bakıyor vaziyette, arka yüzde oturur vaziyette elinde Nike tutan Zeus betimlemesi bulunan bir adet gümüş sikke.
 
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
26mm çapında, sahte sikke
 
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Mardin Müzesi Müdürlüğüne getirilen 23 adet gümüş sikke ile ilgili olarak 20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  giren  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik gereğince 06/11/2014 tarihinde değerlendirme komisyonu kurulmuştur.
 
Müzeye getirilen 23 adet gümüş sikke üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme neticesinde sikkelerin darp değil döküm tekniği ile yapıldığı, orjinallerinde saf gümüş kullanılıyor iken bu sikkelerde kurşun alaşımın kullanıldığı tespit edilmiştir.
 
Bahsi geçen 23 adet sikkenin imitasyon olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olmadığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiştir.
 
 
 
Mardin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Ön Yüz
 
 
Arka Yüz
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Ön yüzde sağa dönük Athena başı arka yüzde ise kare incus içerisinde baykuş betimlemesi ile ΑΘΕ lejantı okunmaktadır.
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1 adet gümüş Roma Dönemi sikkesi.
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
İki adet sahte gümüş sikke. Brutus sikkesi ve Marcia Otacilia Severa sikkesi.
 
Sakarya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1 (Bir) Adet Sikke: Bakırdan darp edilen 23,5 mm ebadındaki sikkenin ön yüzünde Osmanlı Tuğrası ve tuğrayı çevreleyen bitkisel bezek ile arka yüzünde çelenk içerisinde yazılar ve yıldızlı motifler yer almaktadır.
 
Elazığ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
Antalya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
1 adet Roma dönemi taklidi gümüş görünümlü sikke
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
Ön Yüz                                                                Arka yüz
 
ADI      :Sikke 
 
CİNSİ    : Metal
 
ÖLÇÜLERİ : Çap: 2,1 cm
 
AĞIRLIK  :3,25 gr.
 
GÜVENLİK BİRİMİNİN ADI VE YAZISI : Beyşehir Jandarma Komutanlığı’nın 28.11.2014 tarih ve 0410-7717-14 sayılı yazısı.
 
TANIMI : ÖNYÜZ: “GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN: REXI: D. INDNIMP Yazısı ve ortada sola dönük imparator portresi bulunmaktadır.
                ARKAYÜZ: Düşmanı atın üzerinde duran bir savaştı tarafından öldürülme sahnesi yer alır. Altta 1920tarihi vardır. Metalden yapılmış ve altın suyuna batırılarak, sarartılarak altın görünümü verilmeye Çalışılmış 1920 yılında basılmış; Büyük Biritanya kıralı V. Georgıve ait bir sikkenin İmitasyonudur.

Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
Adı:  Sikke
Cinsi:  Bakır Üzeri Gümüş Kaplama
Ölçüleri:  Çap:2,9 cm, Kalınlık:0,6 cm
Dönemi:  Hellenistik Dönemi sikkesinin imitasyonu.
Tanımı: 
Ön Yüz: Nokta bordür içerisinde, sağa dönük aslan postu giymiş İskender büstü. 
Arka Yüz: Arkalıklı bir tahtta oturan Zeus figürü. Bir elinde asa diğer elinde kartal tutuyor.
 
 
 
Adı:  Sikke
Cinsi:  Bakır Üzeri Gümüş Kaplama
Ölçüleri:  Çap:3,0 cm, Kalınlık:0,3 cm
Dönemi:  Hellenistik Dönem sikkesinin imitasyonu.
Tanımı: 
Ön Yüz: Nokta bordür içerisinde, sağa dönük Artemis büstü. 
Arka Yüz: Çelenk içerisinde Herakles’in kutsal sopası.
 
 
 
Adı:  Sikke
Cinsi:  Bakır Üzeri Gümüş Kaplama
Ölçüleri:  Çap:2,9 cm, Kalınlık:0,4 cm
Dönemi:  Hellenistik Dönem sikkesinin imitasyonu.
Tanımı:
Ön Yüz: Nokta bordür içerisinde, dalgalı saçında bant bulunan sağa dönük imparator büstü.
Arka Yüz: Bir ayağını sehpa üzerine koymuş, sol elinde tuttuğu tridenti ile ayakta duran çıplak Poseidon tasviri.
 
 
 
Adı:  Sikke
Cinsi:  Bakır Üzeri Gümüş Kaplama
Ölçüleri:  Çap:2,9 cm, Kalınlık:0,3 cm
Dönemi:  Hellenistik Dönem sikkesinin imitasyonu.
Tanımı:
Ön Yüz: Saçlı ve sakallı olarak tasvir edilmiş sağa dönük Zeus büstü.
Arka Yüz: Çelenk içerisinde, şimşek demeti üzerinde tasvir edilmiş, sağa dönük vaziyette kanatlarını açmış kartal figürü. Bacakları arasında monogram vardır.
 
Tokat Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Eserler