KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, Notion Antik Kentindeki Yüksek Kabartma Mimari Parça

Yapıldığı Madde: Mermer                          Material: Marble
Eser Adı: Yüksek Kabartma Mimari Parça    Name: High Relief Architectural Piece
Eser Tanımı: Kadın Başı Kabartması           Definition: Relief of a Woman
Dönemi: Antik Yunan Dönemi                     Period: Antic Greek
Bulunduğu Yer: Notion Ören Yeri                Place of Find: Notion Antic City
Çalıntı Tarihi: 24.06.2011                         Date of Theft: 24.06.2011

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5