KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müzesi Müdürlüğü'nden Çalınan Skyla Başı

Resim

Kazı Envanter No: 
MGN BAZ.  89-7     
Eserin Adı: Skylla Başlığı
Eserin Yapıldığı Madde: Mermer
Eserin Devri: Roma Dönemi İ.S.II. yüzyıl ortası
Ölçüleri:
Üst Kısım 205x135cm.
Alt Kısım 141x78cm.Yük:80cm.  
Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Magnesia. Bazilika, Güney Haç Ayağın kuzeyinde, orthostat bloklarının üst kısmında, yüzey dolgusunun içerisinden ele geçmiştir
Tanımı: Başlık üzerinde Homerosun Odysseia’sında dile getirilen Odysseus’un Skylla Macerası anlatılmaktadır.  Skylla başlığı olarak tanımlanan bloğun ön ve iki yan yüzlerinde altta acanthus yapraklarından oluşan bir bant ve bu bantın üzerinde figürler yer almaktadır. Atlamalı olarak işlenmiş olan acanthus yapraklarından üsttekiler, alttakilerin arasından ve arkasından çıkarak yükselmektedir. Alt sırada önde altı, yanlarda üçer, üst sıra önde yedi, yanlarda üçer buçuk yaprak bulunmaktadır.Başlığın yan yüzeyindeki tasvirler özdeştir. Bu yüzlerde ayaklarını başlığın arkasına doğru uzatmış biri sol diğeri sağ  koluna dayanmış olarak yatn birer Nereid bulunuyor.  Nereidler dizlerinin alt kısmını örten giysiye ait kumaş kıvrımlarını kırılmış olan kollarına dolamışlardır.Her iki nereidinde başları kırıktır. Başlarının üzerinde birer istiridye bulunmaktadır. Kırık olan kollarını arkalarında duran ve sol yan yüzdeki kırılmış olan yunus balığına uzatmaktadırlar. Başlığın ön yüzünde, ortada , cepheden tasvir edilen bir kadın figürü yer almaktadır. (Bu figürün başı, eser Magnesia’dayken koparılarak çalınmıştı.) Yana açtığı sağ kolunu dirsekten bükülü olarak yana kaldırmıştır. (2001 yılında kesilerek koparılan sağ dirsekten bükülü kol, 20cm. Boyutlarındadır.)Figürün vücudunun alt kısımları  iki yana doğru koşan köpeğe dönüşmüştür.Kadının vücudu ile köpeklerin vücutlarının birleştiği yer etek şeklinde bir motifle sonlanmaktadır.Sağdaki köpeğin ileri doğru uzattığı ön ayağının başlığın yapıldığı dönemde kırıldığı ve onarıldığı saptanmıştır. Kadının her iki yanında daha küçük tasvir edilmiş ikişer erkek figürü yer almaktadır.  Sağdaki baş aşağı, diğeri ise ayaktadır. Köşelerde ise Tritonlar yer almaktadır. Sağ köşede yer alan ve koparılarak çalınan Triton cepheden tasvir edilmiş olup belden yukarısı çıplaktır.Saçlar kulak hizasında, iri dalgalar halinde yanlara ve geriye doğru uzanmakta; alın çizgileri ve yüz çizgileri sert olup, yüz dolgun ve ovaldir. Baş hafif sola eğik şekilde tasvir edilmiştir. Söz konusu baş daha önce kazı ekibi tarafından onarılmış ve metal bir akşamla yerine oturtulmuştu. Yaklaşık 20cm. Yüksekliğindedir