KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 Denizli İli, Laodikya Antik Kenti Kazı Deposundan Çalınan 8 Adet Etütlük Eser Bulunmuştur

 

Denizli İli, Merkez İlçesinde bağlı Laodikya Antik Kenti içinde bulunan kazı deposundan çalınan 8  adet etütlük eser, Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu faaliyetinde bulunmuş olan bir kişide bulunmuştur.

Sıra No 1 
Envanter No L.04.SC.20
Cinsi  Mermer
Adı Rahip Başı Parçası
Ölçüleri Yük: 30 cm. Gen: 12 cm. Der: 17 cm.
Dönem Roma
Tanımı   Erkek heykeline ait baş parçasıdır. Boyundan itibaren kırık ve eksiktir. İki parça halinde bulunan eser restore edilerek birleştirilmiştir. Yüz detaylarında yer yer deformasyonlar görülmektedir.
    
   
Sıra No 2
Envanter No L 04 T.A.53 15 A-B
Cinsi  Mermer
Adı Zeus Başı Parçası
Ölçüleri Yük: 29.5 cm. Gen: 28.8 cm.
Dönem Roma  
Tanımı  İki parça halinde bulunmuş olan eserin restorasyonu yapılmıştır. Muhtemelen Zeus’a ait olan yüksek kabartma tekniğinde yapılmış baş, boyundan itibaren kırık ve eksiktir. Saçlar iki yandan çene hizasına kadar dalgalı bukleler halinde inmektedir. Sakallar gür, kalın ve dalgalı bukleler halinde işlenmiştir. Başında bir diadem yer almaktadır.  
    
   
Sıra No 3
Envanter No L.04.SC.23
Cinsi  Mermer
Adı  Aslan Başlı Çörten Parçası
Ölçüleri  Yük:18.5 cm. Gen: 22.5  Der: 10 cm
 
Dönem Roma   
Tanımı  Roma Aslan Başı şeklinde işlenmiş çörten parçasıdır. Aslan kabartmasının ağzı açık ve göz bebekleri üzerinde kurşun izleri yer almaktadır. Yeleleri gür ve kalın biçimde betimlenmiştir.  
    
   
Sıra No 4
Envanter No L.04.SC.41
Cinsi  Mermer
Adı  Kaideli Sol Ayak Parçası
Ölçüleri  Yük: 8 cm.  Gen: 17 cm. Der: 14 cm.
Dönem Roma  
Tanımı  

Roma Yarım yuvarlak formda bir kaide üzerinde betimlenen heykele ait sol ayak parçasıdır. Ayak bileğinin üst kısmından itibaren kırıktır. Ayak parmakları üzerinde de aşınmalar mevcuttur.

 
    
   
Sıra No 5
Envanter No L.04.ANC.07
Cinsi  Mermer
Adı  Tef tutan  El Parçası
Ölçüleri  Yük: 12cm.Gen: 37 cm .Der: 18 cm.
Dönem  Roma 
Tanımı    Heykele ait sol el parçasıdır. Avuç içinde sıkıca kavradığı bir tef tutmaktadır. Sol el bileğinde elbise kıvrımlarının bir bölümü görülmektedir. İşaret ve serçe parmağı üzerinde yer yer aşınmalar mevcuttur.  
    
    
Sıra No 6
Envanter No  L.04.ANC.45
Cinsi  Mermer
Adı  Erkek Başı Parçası
Ölçüleri  Yük: 20 cm. Gen: 22 cm. Der: 10 cm.
Dönem  Roma
Tanımı   Erkek başına ait parça alın hizasından itibaren kırıktır. Oval yüzlü, tok çeneli betimlenen figürün, gözlerinde ve burnu üzerinde yer yer aşınmalar mevcuttur.
 
    
   
Sıra No  7
Envanter No L.04.TA.46
Cinsi  Mermer
Adı Kadın Başı Parçası
Ölçüleri  

Yük:11.8 cm. Gen:10.8 cm.

Dönem  Roma
Tanımı   Kadın başına ait parça, boyun hizasından itibaren kırıktır. Özellikle yüzün sağ tarafında görülebilen saç bukleleri kabarık işlenmiş olup, bukleler üzerinde matkap delikleri mevcuttur.
 
    
   
Sıra No  8
Envanter No  L.04.TA.S3.03
Cinsi  Mermer
Adı  Erkek Başı Parçası
Ölçüleri Yük:12.1cm. Gen:16.2 cm.
Dönem  Roma
Tanımı   Erkek başına ait parça burun altından itibaren kırıktır. Saçlar ortadan dalgalı bukleler halinde ikiye ayrılıp yanlar doğru taranmıştır. Alın dar, göz bebekleri belirgin olarak işlenmiştir. Burun üzerinde aşınma mevcuttur.