KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 Antalya İli, Demre İlçesindeki Sütun Başı

İnceleme Tarihi : Ağustos 2007

Yeri : Doğu Asarçık Yerleşimi, Kilise apsisi içinde

Tip : Yaprakları rüzgârdan yan dönmüş sütun başlığı.

Malzeme : Kireç taşı

Ölçü : Yaklaşık 60 cm. yüksekliğinde üstte 55 cm. altta 30 cm. çapındadır.

Tasvir : Başlık in situ değildir. Başlığın kalatosu sekizerden iki sıra akantus yaprağıyla bezenmiştir. Alt sıradaki yapraklar sola, üst sıradaki yapraklar ise sağa dönmüş biçimdedir. Alt ve üst sıralar birbirinden bağımsızdır. Bu yönüyle iki bölümlüdür. Yapraklar ince dişlidir ve yaprak damarları derin olarak karşımıza çıkar. Yaprak uçlarının birleşme yerlerinde geniş ve derin oyuklar meydana gelmiştir. Abakus köşeleri ve akantus yapraklarının uçları tahrip olmuştur.

Yayın : Hakkında bir yayın yoktur.

Tarihlendirme Önerisi : 6. yüzyıl