KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli, Beykoz İlçesi Yoros Kalesi'ndeki Mermer Kitabe

 Resim
Adı: Haç İşareti Bulunan Mermer Blok
Cinsi: Mermer
Dönemi: Bizans
Ağırlığı: -
Ölçüleri: 1,30x0,75x0,40
Buluntu Yeri: Yoros Kalesi
Tanımı: Haç Figürü ve haçın kolları arasında Grekçe dört adet harften oluşan kompozisyon işlenmiştir.Kalenin girişi olan doğu cephesindeki kulelerde mevcut bulunan armalarla da benzerlik gösteren söz konusu arma-kitabe ,konu ile ilgili yayınlarda kalenin Bizans döneminde İmparator VIII.Mikhael Palaeologos (1261-1282) döneminde yaptırıldığına dair tarihini veren bir belge olarak anılması ile önem taşımaktadır.