KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı İli, Merkez İlçesi Kayabaşı Çeşmesi'nin Mermer Kitabesi


Kayabaşı çeşmesinin çalınan mermer kitabesi

 


Kitabenin yerinden sökülmüş hali 25.02.2010

 

KAYABAŞI ÇEŞMESİ (Uzunyol Çeşmesi)

GRUBU

Kültürel

TÜRÜ

Çeşme

ENVANTER NO

 

MÜLKİYETİ

 

TESCİL TARİHİ

09.06.1978 / 25.04.1986

HARİTA NO

 

TESCİL KARARI

A- 1204  / 2216

PAFTA

4

KORUMA GURUBU

 

ADA

122

ORİJİNAL KUL.

Çeşme

PARSEL

18

ŞİMDİKİ KUL.

Kullanılmıyor

DÖNEMİ

Geç Osmanlı

ADRESİ

Karataş Mahallesi, Kayabaşı Sokak, Merkez/ ÇANKIRI

GENEL TANIMI: 

Çeşmenin cephesi basık kemerli nişli, yanları gömme kolonludur. Basık kemerin içinde üç satırlık kitabesi yer almaktadır. Aynalığı ve diğer kısımları kesme taş, yalağı dikdörtgen planlı yekpare taştandır. Saçakları profillidir. Bazı yayınlarda Uzunyol Çeşmesi olarak ta geçmektedir. 38x49 cam ölçülerindeki kitabesinde Arap alfabesi ile Türkçe üç satırlık yazı vardır.

Kitabede:

1) İşbu çeşmeyi Dodurzade mahdumları efendileri beğleri

2) Hacı Hasan Efendi ile valideleri Zeliha Hanım namına müceddeden

3) Tamir ettirmişlerdir Mevla banisi ve şimdiye kadar tamir

4) Ettirenlere garik-i rahmet eyleye amin el-fatiha 15 şaban 1330