KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BeyPazarı Tarih ve Kültür Müzesi'nden Çalınan Eser

ENVANTER NO : 182
ESERİN ADI VE CİNSİ : Elyazması Berat
BULUNDUĞU YER : Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi
DÖNEMİ : Osmanlı Dönemi (Hicri 1326)
TANIM : Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit tarafından verilen görevlendirme beratı.