KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum İli, Öşk Manastır Kilisesinden Çalınan Kabartma

Öşk Manastır Kilisesi’nden çalınan Meryem Ana Kabartması:

Bağratlılar’dan Davit tarafından 10.yy. da yaptırılan ve 09.09.1978 tarih ve A-1297 G.M.E.E.A.Y.K kararıyla korunması gerekli taşınmaz  kültür varlığı olarak tescil edilen Öşk Manastır Kilisesine ait Meryem Ana figürlü taş eser, yaklaşık 1.40 cm.boyunda, 40 cm eninde, taş üzerine kabartma figür olarak başı haleli, pelerin giysili, her iki eli boyun hizasında yakarır vaziyette tasvir edilmiştir.