KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

63. İngiltere’den gönüllü iade alınan kültür varlıkları (17 adet) (2011)

Son olarak, 1963-1970 yılları arasında ülkemizde yaşamış bir İngiliz vatandaşının oğlu, babasının ülkemizde bulunduğu yıllarda edinmiş olduğu çeşitli dönemlere ait ve çok iyi durumda olan eserleri ülkemize iade etmek istediğini bildirmiştir. 30.03.2011 tarihinde Bakanlığımız uzmanlarınca teslim alınan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

1 2
3 4