KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

62. Sırbistan’dan iadesi sağlanan Batrovci Sınır Kapısı’nda ele geçirilen kültür varlıkları (1865 adet) (2011)

2004 tarihinde Sırbistan Batrovci Sınır Kapısı’nda ele geçirilen eserlerin çoğunluğunun Anadolu kökenli olduğunun belirlenmesi üzerine, konu öncelikle iki ülke uzmanlarınca yapılan görüşmelerde gündeme alınmış, 25.02.2011 tarihinde Sn. Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ve heyetinin Sırbistan ziyareti sırasında ülkemize iadesi sağlanmıştır.

Söz konusu eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.


1 2
3 4