KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

58. ABD’den gönüllü iade alınan Sardis Antik Kenti kökenli tıp aletleri (13 adet)(2009)

6 Ekim 2008 tarihinde ABD Arizona eyaleti Phoenix kentinde ikamet eden R.V. STEPHENS, Sardes antik kentine ait olduğunu belirttiği tıp aletleri koleksiyonunu, geçen yaz Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasında, Türkiye’ye bağışlamak istediğini belirtmiş, söz konusu eserleri 21/07/2009 tarihinde ülkemize getirmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nde düzenlenen bir törenle eserler Müze Müdürlüğü tarafından teslim alınmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından eserler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, eser grubunun Roma Dönemi’ne ait 12 adet bronz cerrahi alet ile olasılıkla 1 adet sarkaçtan oluştuğu anlaşılmıştır. Eserlerin tümünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde olduğu ve eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Maden ve Hulliyat eserleri koleksiyonuna kaydedileceği belirtilmiştir.