KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ICOM

  ICOM TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ BAŞKANLIĞI

4895 sayılı kanunla katılmış bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun teşebbüsü ile Paris'te kurulmuş bulunan Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM)’nin değişiklikler yapılan tüzüğüne göre,yeniden hazırlanmış olan "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği" ilgili bakanlıkların mütalaalarına dayanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.10.1970 tarih ve 7349 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 16.11.1970 tarihinde kararlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulunun 11.04.1985 tarihli kararı ile 15.05.1985 tarih ve 18755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği" halen yürürlüktedir.

Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi;

Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtildiği üzere "Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden kamu yararına çalışan, sanata, ilme, sağlığa, teknolojiye, ait koleksiyonları bulunan müesseselere müze adı verilir."

5. maddesinde ise ; ”Daimi teşhir bölümü bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri resmi şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar tarihi anıtlara ait binaların kısım ve müştemilatı, tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebabat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer”

denilerek tarifi yapılmaktadır.

 

ICOM’ un amaçları, çalışma yollarının anlatıldığı III. Bölümün 6.maddesinde ise; Amaçlar başlığında;

a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yükseltmek ve temsil etmek,
b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek,
c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı münasebetlerin gelişmesine faydalı olmak”

7. maddesinde ise ; “Milli Komite yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yolları takip eder:

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ve bu konseye bağlı Milli Komiteler ve ihtisas teşekkülleri ile temas ve münasebetler kurar, imkanlarına göre onlarla işbirliği yapar,
b) Türkiye’deki her çeşit müze faaliyetlerini dışarıdaki milli komitelere aksettirir ve çeşitli müze mensuplarının yabancı ülkelerdeki müzelerde yetişmeleri için imkanlar arar. ICOM ve ona bağlı milli komiteler arasında mesleki eleman ve teknik malzeme bakımlarından ihtiyaçlara uygun gelişmeyi sağlamak üzere karşılıklı tedbirler alınır. Bu alanda girişilecek her türlü işbirliği hususundaki teşebbüslerin gerçekleşmesine çalışır.
c) "Müze ve müzecilikle ilgili yayınlar yapar."

 

ICOM Türkiye Milli Komitesinin yeni İcra Komitesi:
 
Başkan: Birol İNCECİKÖZ,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Başkan Vekili: Bülent GÖNÜLTAŞ,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeler Dairesi Başkanlığı, Müzeler Dairesi Başkanı
Sekreter: Meliha YAYLALI,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı, Müze Kazıları Şubesi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Uzmanı
Muhasip: İbrahim Barış SARICA, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Farkındalık Şubesi Müdürü
Üye: Mehmet Kaya YAYLALI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İç Kontrol ve Mevzuat Koordinatörlüğü, Kültür ve Turizm Uzmanı
Üye: Hakan Melih AYGÜN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,Proje Koordinatörlüğü, Koordinatör
Üye: Filiz KOCAELİ, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeler Dairesi Başkanlığı, Koleksiyon Yönetimi Şubesi Müdürü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliğinin ICOM’un uluslararası mevzuatı hükümleri doğrultusunda güncellenmesi çalışmaları tamamlanmış ve oluşturulan taslak, değişikliklerin yürürlüğe konulmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Hukuk Müşavirliğine iletilmiştir.