KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"West Portrayed by East" Sergisi

WEST PORTRAYED BY EAST SERGİSİ

İspanya’nın Barcelona ve Valencia kentlerinde düzenlenen sergi 26 Mayıs 2005 tarihinde başlamış olup 8 Ocak 2006 tarihinde sona ermiştir.

Serginin amacı, Batı Dünyasının Doğu Dünyası tarafından nasıl algılandığını eski eserler aracılığıyla yansıtmaktır.


Nüzhetü’l-Müştak fi İhtirâki’l-Âfâk / Köprülü Yazma Eser KütüphanesiKitab-ı İklim-i Cedid (Tarih-i Hind-i Garbi) / Beyazıt Devlet KütüphanesiKasas-ı Enbiya-Musavver / Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Sergide pek çok ülkenin yanı sıra ülkemizden de Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphaneler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kütüphanesine ait olan 8 eser gösterime sunulmuştur.

Sergi 50.671 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.