KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat Müze Müdürlüğü

YOZGAT MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:
Adres:
İstanbulluoğlu Mahallesi Müze Caddesi, No:19 Merkez / YOZGAT
Tel: 0 354 212 14 94
Faks: 0 354 212 27 73
E-Posta: yozgatmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Yozgat ve ilçeleri

Bağlı Birimleri:
Yozgat Müzesi
Sarıkaya Roma Hamamı Örenyeri (henüz ziyarete açılmamıştır)    
YOZGAT MÜZESİ

Adres:
İstanbulluoğlu Mahallesi Müze Caddesi, No:19 Merkez / YOZGAT
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:20-16:45 / 08:45-17:15

Yozgat Müzesi, Nizamoğlu Konağında hizmet vermektedir. Konak 19. yüzyılda gayrimüslim bir Osmanlı vatandaşı tarafından yaptırılmış, daha sonra Nizamoğlu ailesi tarafından satın alınmıştır. Bu aileye izafeten Nizamoğlu Konağı ismiyle tanınmıştır. Konak 1871 yılında tamamlanmıştır. Zemin katta kısmen taş duvarlı olan binanın diğer kısımları ahşaptır. Konakta, 1970’li yıllara kadar Nizamoğlu ailesi oturmuştur. Bu yıllarda bir dönem bina Kız Sanat Okulu, bir dönem tekel binası olarak kullanılmıştır. 1979 yılında bina kamulaştırılmıştır.1985’te Müze olarak açılmıştır. Toplam 10 salonda eserler sergilenmektedir. Konağın alt katında yer alan dört salonda Yozgat İlinde ortaya çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Diğer salonlarda Türk-İslam Medeniyetinin meydana getirdiği tarihi değerler olan etnografik eserler bulunmaktadır. Bahçe kısmında ise yine Yozgat ve ilçelerinden gelmiş taş eserler sergilenmektedir.
Nizamoğlu Konağının en güzel tavan işlemeleri ve resimleri, ikinci katta iki odada bulunmaktadır. Konağa gelen misafirler bu odalarda ağırlanıyordu. Boyaları ve nakışları orijinal olan odaların tavanı tamamen el işçiliği ile halı gibi süslenmiştir. Birinci oda tavan eteğindeki resimlerde konu zenginliği göze çarpar. Hz. Süleyman’ın adaleti, Hz. İsa’nın ateş içinde görülmesi, Napolyon’un savaşları, Yozgat yangını gibi. Resimlerin yapıldığı 1871 tarihi, tavanın güney eteğindeki kompozisyon içerisinde belirtilmiştir. İkinci odada ise daha çok doğa ve masal ile ilgili resimler dikkat çeker.
Yaklaşık 140 yıllık geçmişi ile dimdik ayakta duran konak bu gün müze olarak hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

  • Yozgat-YozgatMüze01.jpg
  • Yozgat-YozgatMüze02.jpg
  • Yozgat-YozgatMüze03.jpg
  • Yozgat-YozgatMüze04.jpg
  • Yozgat-YozgatMüze05.jpg
  • Yozgat-YozgatMüze06.jpg


SARIKAYA ROMA HAMAMI ÖRENYERİ
 
Adres:
Kaplıca Mahallesi, (İlçe Merkezi)Yenidünyalar Mevkii. Sarıkaya / YOZGAT
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Henüz Örenyeri olarak düzenlemedi ve kapalı.


Sarıkaya Roma Hamamı Yozgat’ın 77 km güneydoğusunda, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan anayol güzergâhı üzerinde bulunan Sarıkaya İlçe Merkezinde yer almaktadır
Hamam, Anadolu’da yapılmış Roma Dönemine ait sayılı termal hamamlardan biridir. Bu yapıda yeraltından çıkan sıcak su kaynağı doğrudan kullanılmıştır. Roma Döneminden sonra Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde de değişiklik ve eklentilerle sürekli kullanılan hamam, Cumhuriyet Dönemindeki altyapı uygulamaları ile oldukça tahrip olmuştur.
Hamamın bulunduğu yerleşimin, Roma Döneminde Aquae Sarvenae, Doğu Roma (Bizans) Döneminde ise Therma Basilica olarak isimlendirildiği bilinmektedir. Hristiyanlık kaynaklarında Hz.İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus’un Sebasteia’dan (Sivas) Mazaka’ya (Kayseri) ve Mazaka’dan da Tavium’a (Yozgat Büyüknefes Köyü) yaptığı yolculuklarda Therma Basilica’dan geçtiği ifade edilmektedir. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra bölge yavaş yavaş Türk hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Danişmentli, Selçuklu, Moğol, Eretna, Kadı Burhanettin ve Dulkadirli Dönemlerinden sonra 1521 yılında Osmanlı Devri başlar. İlçe merkezindeki kaplıcanın Osmanlı Döneminde de faal olarak kullanıldığı ve termal kaynaklar çevresinde belli ölçüde bir yerleşim olduğu ve bu dönemde Ilısu olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Bu yerleşim Osmanlı Devletinin son yıllarında Hamam Köyü olarak bilinmekteydi. Cumhuriyet Dönemi başlarında ise Terzili Hamamı olarak kaynaklarda geçmiştir.
Kuzey güney uzantılı, süslemeli cephesi batıya bakan yaklaşık 30 metre uzunlukta 4,5 metre yükseklikte kemerli yöresel mermerden mamul taşlarla inşa edilen anıtsal yapının, kuzey uç bitişiğinde güney kuzey uzantılı 4,5 metre, doğu batı uzantılı ise 3,5 metre ebatlarında mermer zeminli, yarım daire bir havuz, bunun simetrisinde güney uç kısmında yine yarım dairesel formlu halen tamamı zemine kadar açılmamış bir havuz açığa çıkarılmıştır. Güney yarım daire havuzun hemen doğusunda yapılan çalışmalarda bulunan bir mekânın zemin döşemesinin tahrip olduğu, sadece kaba yontu dikdörtgen prizma formunda taş destekleri kalmış olan alttan ısıtmalı bir mekân olduğu belirlenmiştir. Kemerlerin batı bitişiğinde, kompleksin popülaritesini artıracak ve görünen ölçüleri, yaklaşık 23,30 metre x 12,80 metre, derinliği 1,34 metre olan yarı olimpik, yer yer deforme olmuş mermer zemin kaplamalı, orta kısmında Doğu Roma Döneminde kullanıldığı sanılan iki parça halinde, 120 cm x 140 cm ölçülerinde, 25 cm kalınlığında, ortasında içbükey bir daire içinde haç kabartması işlenmiş bir vaftiz taşı bulunan büyük havuz dikkat çekmektedir.
Doğal kaynak suyu üzerine kurulmuş ve bölge için devasa diyebileceğimiz, 2 cephe süslemesi bakımından bir Nymphaeum gibi görkemli olan yapının süsleme özellikleri ve buluntulara göre M.S. 2. yüzyılın ortalarında yapıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan kaplıca suları, florür içeren oligometalik sular grubundan olup 48 °C sıcaklığa ve 28 lt/sn. debiye sahiptir. (Kaplıca suyunun çıkış sıcaklığı 48C olup dinlendirme yöntemi ile 38-40 °C’de kullanılmaktadır.) Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu analizler sonucunda siyatik ağrılar, ağrılı kadın hastalıkları, kadınların enfeksiyon sekeline bağlı olarak süregelen akıntılar, spastik ağrıları, spastik kolitler, böbrek taşlarının düşmesinde üreter üzerinde spazmolitik etki, karaciğer ve safra kesesi taşları, cilt hastalıklarına karşı  hekim kontrolünde destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
  • Yozgat-SarıkayaRoma01.jpg
  • Yozgat-SarıkayaRoma02.jpg
  • Yozgat-SarıkayaRoma03.jpg
  • Yozgat-SarıkayaRoma04.jpg