KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sivas Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

SİVAS MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Adres : Yüceyurt mah. Rahmi Günay cad. Arkeoloji Müzesi SİVAS
Tel: (0346) 221 04 46
Faks: (0346) 224 40 67
e-posta: sivasmuzesi@kultur.gov.tr

 
Sivas Müzesi
4 Eylül 1881 tarihinde Müze-i Hümayun Müdürlüğüne atanan ve Türk Müzecilerinin dönemini başlatan Osman Hamdi Bey’in Vilayet Müzelerine önem verilmesi istekleri doğrultusunda, Sivas’ta müzecilik fikri erken gelişmiştir. 1922 yılında başlatılan çalışmalar neticesi, Maarif vekâleti ve Hars Müdürlüğünce toplanan eserler, Kongre Lisesinde bir araya getirilerek, 1923 yılında, gezilebilir düzeyde bir müze deposu oluşturulmuştur. Lise binasının yetersiz kalması sonucu 1927 yılında eserler Gökmedrese’ ye taşınarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlanmış ve müze burada 1934 yılında ziyarete açılmıştır. 1967 yılında onarımı tamamlanan Selçuklu eseri Buruciye Medresesine taşınan Müze, bir yıl sonra 1968 tarihinde ziyarete açılmıştır. Uzun yıllar Buruciye Medresesinde hizmet veren Sivas Müzesi, 1990 yılından itibaren de Sivas Kongresi’nin yapıldığı “Sivas Atatürk-Kongre ve Etnografya Müzesi” olarak düzenlenen Tarihi Kongre Binası’nda hizmet vermeye devam etmektedir.

Sivas Müzesi, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Âşık Veysel Müzesi olmak üzere 3 birimi bünyesinde bulundurmaktadır.
 

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesine İlişkin genel bilgiler
Sivas İl merkezi İnönü Bulvarı üzerinde yer alan Müze binası Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül–18 Aralık 1919 tarihleri arasında “Milli Mücadele Karargâhı” olarak kullanılmış olduğundan Cumhuriyet tarihimizde çok önemli ve müstesna bir yer tutmaktadır. 12 Rebiülevvel 1310 H. (5 Ekim 1892) tarihinde, Sivas Valisi Mazlum Paşazade Memduh Mehmet Bey tarafından Mülkü idadi (Lise) binası olarak yaptırılmıştır. Binanın yapım kitabesi Müze teşhir salonunda, binayı yaptıran Sivas Valisinin halıya dokunmuş portresi altında sergilenmektedir. 19. yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi Sivil Mimarlık örneklerinden biri olan yapı, dikdörtgen planlı, doğu yönde üç, batı yönde iki katlı ve iç avluludur. 33.50x39.50 m. ebatlarındaki yapının dış cephelerinde taş, iç mekânlarda ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Ana girişin bulunduğu kuzey cephenin tamamı ile doğu batı cephelerinin yarısı kesme taştan yapılmış, kalan diğer cepheler ise moloz taş ile örülerek üzeri sıvanmıştır. Binaya dört yönden girişi sağlayan kapılardan doğu ve batıda yer alanları bodrum kata, diğer iki kapı ise zemin kata açılmaktadır. İstasyon caddesi yönündeki giriş, yapıya 1930 yılında yapılan onarımlar sırasında eklenmiştir. Dış cephede zengin ve hareketli bir mimariye sahip olan bina iç cephede yüksek tavanları ve simetrik planı ile dikkat çekmektedir. Bina 1980 yılına kadar “ Kongre Lisesi “ adıyla Türk Milli Eğitimine hizmet vermiştir. Tarihi kongre binasının zemin katında etnografik eserler, birinci katında ise Atatürk ve Sivas Kongresi ile ilgili belgeler teşhir edilmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı, Orduevi Karşısı Kongre Binası SİVAS
Tel: (0346) 224 31 40
Faks: (0346) 224 31 41
 

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesine ait Eser Sayısı
Envanterlik Eser: 3272
Etütlük Eser: 2203
 
Aşık Veysel Müzesi
 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sivrialan Köyünde bulunmaktadır. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’e ait ev müzecilik anlayışı içerisinde düzenlenerek ozana ait eşyalar sergilenmektedir.

Tel: (0346) 597 40 02
e-posta: sivasasikveyselmuzesi@kultur.gov.tr

 

Sivas Arkeoloji Müzesi
Sivas, Merkez, Çayyurt mahallesi, Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan, “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescilli eski Sanat Okulu binası, 1896–1899 yıllarında, Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından Sanayi-i Mektebi olarak yaptırılmıştır. 1911 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey tarafından Sanat Okulu Halıcılık Mektebinin karşısına fabrikalara ara teknik elaman yetiştirmek amacıyla Demircilik ve Marangozluk atölyesi olarak açılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyetini sürdüren okul yeni inşa edilen Endüstri Meslek Lisesi’nin yeterli olması nedeniyle, yapı son yıllarda bir süre atıl durumda kalmıştır. Yapının onarım çalışmalarına 2005 yılında Sivas Valiliği İl Özel İdaresince başlanılarak 2007 yılında tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşhir ve tanzimi düzenlenerek 29.04.2009 tarihinde Kültür ve turizm Bakanlığına bağlı Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
 
Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ait Eser Sayısı
Arkeolojik Eser: 2735
Sikke : 5921